ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our respectful Instructor, Colleague and Friend, AHCC Bửu Đôn, 82 years old, born on March 7, 1935, and passed away on January 30, 2018.
AHCC Bửu Đôn was a Civil Engineer, a Class-of-1958 Graduate from the prestigious "École des Ponts ParisTech" (originally called École nationale des ponts et chaussées or ENPC); In additional studies, also completed a graduate program at "Ecole National Superieure du Petrol et de Raffinage" in 1959; returned to Vietnam in 1960 and held various management positions within the government including Minister of Transportation from 1965-1969; Left government job and later founded "VECCO", a private Consultant and Construction Co., with him being as Chairman and CEO, until 1975.
Besides, AHCC Bửu was also a devoted Instructor at Phu-Tho National Center of Engineering, teaching "Bridge" Classes for over 10 years, and that really left good impression to many former students.
AHCC Bửu Đôn emigrated to USA in 1975 and worked for an International  Corporation as a Chief Consultant in Ivory Coast, Africa until his retirement
We will remember him forever.
Posted by Phú-Cường Nguyễn on May 27, 2021
AH Ngô Nẩm viết:
"AH Bữu-Đôn được toàn thể anh em quý trọng qua phong cách khiêm cung, hòa ái và luôn quan hoài đến tha nhân. Những tháng ngày hưu trí, ông bà đã sống thanh thoát, tỉnh lặng như người tu thiền, tuy nhiên không thiếu vắng một buổi sinh hoạt nào của AHCC, để góp ý kiến xây dựng, kết tình thân ái giữa các đồng nghiệp. Ái Hữu Bữu-Đôn đã vĩnh-viễn ra đi, quy về cỏi Phật, nhưng đã để lại ấn tượng đẹp đẽ trong tâm hồn chúng ta với niềm thương nhớ bao la! Nhất tâm nguyện cầu chư Phật tiếp dẫn hương linh Bữu-Đôn vãng sanh, phiêu diêu miền cực lạc.Thành kính tưởng niệm

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phú-Cường Nguyễn on May 27, 2021
AH Ngô Nẩm viết:
"AH Bữu-Đôn được toàn thể anh em quý trọng qua phong cách khiêm cung, hòa ái và luôn quan hoài đến tha nhân. Những tháng ngày hưu trí, ông bà đã sống thanh thoát, tỉnh lặng như người tu thiền, tuy nhiên không thiếu vắng một buổi sinh hoạt nào của AHCC, để góp ý kiến xây dựng, kết tình thân ái giữa các đồng nghiệp. Ái Hữu Bữu-Đôn đã vĩnh-viễn ra đi, quy về cỏi Phật, nhưng đã để lại ấn tượng đẹp đẽ trong tâm hồn chúng ta với niềm thương nhớ bao la! Nhất tâm nguyện cầu chư Phật tiếp dẫn hương linh Bữu-Đôn vãng sanh, phiêu diêu miền cực lạc.Thành kính tưởng niệm
Recent stories