ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our respectable Member, Colleague and Friend, AHCC Bửu Hiệp, 94 years old, born on October 23, 1926, and passed away on November 11, 2020.
AHCC Bửu Hiệp was a Civil Engineer, a Class-of-1954 Graduate from Sai-Gon Superior School of Civil Engineering (Changed later to Phu-Tho National Center Of Engineering in 1958, and then to Poly-Tech University Of Thu-Duc in 1974); .worked in various provinces as Chief of Department of Public Works. including Phu-Yen province; was promoted to Chief of Sai-Gon Department of Public Works, until 1975.
AHCC Bửu Hiệp emigrated to USA and settled in Sacramento, California; worked for the City Department of Public Works
, and then California Department of Transportation until his retirement in 2006.
AHCC Bửu Hiệp was also active to serve as our organization Spokesman for Sacramento Section; helped publishing our AHCC's 'New Letters'.
We will remember him forever.
Posted by Phú-Cường Nguyễn on June 6, 2021
AH Trần Trung Trực, BPT LTAHCC, viết trong LT số 115:
Chúng tôi, Trần Phát Đạt, Trần Văn Út, Nguyễn Quang Bê và Trần Trung Trực, tốt nghiệp Khóa 6 KSCC, sau khi ra trường Cao Đẳng Công Chánh năm1967, đã làm việc cho Tòa Đô Chánh Sài Gòn và được làm bốn trưởng phòng quan trọng trong Khối Chuyên Môn mà AH Bửu Hiệp làm Trưởng Khối, phụtá cho Đô Trưởng Sài Gòn. Chúng tôi có rất nhiều kỷniệm với AH Bửu Hiệp. Bạn Bê đã được AH Hiệp coi như người em thân thiết, làm Trưởng Phòng Công Chánh Sài Gòn, SởCông Chánh, được AH dìu dắt khi làm ở Việt Nam. Sau này, khi ở trại tạm cư ở Galang, Indonesia, đã được AH Hiệp bảo trợ ra ở Sacramento, California và sau đó đã định cư, gia đình phát triển và làm việc cho Caltrans cho đến ngày về hưu. Bạn Bê thường tổ chức họp mặt khóa và mời AH Hiệp đến dự.và kêu AH Hiệp là anh Tư, một biệt danh thân mật.
Bạn Trần Phát Đạt làm Trưởng Phòng Biện Thiết, SởThiết Kế và bạn Trần Văn Út làm Trưởng Phòng Công Chánh ChợLớn, SởCông Chánh. Cảhai đã mất và tôi không biết những kỷniệm của hai bạn với AH Bửu Hiệp. Riêng tôi, được làm Trưởng Phòng Công Tác, Sở Thiết Kế, trông nom xây cất chợbúa, chẩn y viện và trường học trong thành phố Sài Gòn. AH Vĩnh Quý, cháu của AH Hiệp làm trong phòng này và xây nhà kếcận tôi. Do đó, mỗi lần AH Hiệp đến thăm Vĩnh Quý, chúng tôi có dịp tiếp xúc. Ngày chúng tôi sang Mỹ ở thành phố San Francisco, California, AH Hiệp đã đến thăm và hỏi chi tiết ở VN và AH Vĩnh Quý vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Sau đó, chúng tôi sang Texas định cư và vì cuộc sống ít liên lạc với AH.
Khi về hưu, ngoài những cuộc họp mặt tại nhà bạn Bê, chúng tôi và AH Hiệp thường liên lạc email với nhau. Chúng tôi được biết AH Bửu Hiệp có những đặc điểm sau:1-Ăn nói hoạt bát, giống như nhà chính trị chứ không phải chuyên gia.2-Ham học hỏi: Nghe nói AH đã học lại và lấy bằng cao học kỹsư. Biết rành computer và iPad.3-Giao thiệp với tất cả AHCC thật thân mật, ai ai cũng mến. Một trong những kỷniệm đáng ghi nhớ nhất là vào tháng 4 năm 2011, AH Bửu Hiệp cùng vợchồng bạn Bê và chúng tôi đến Washington DC thăm hoa anh đào và họp mặt với hầu hết cácanh chịAHCC vùng Hoa Thịnh Đốn, MD, VA, miền Đông Hoa Kỳ, trong đó có Thầy Bửu Đôn, AH Nguyễn Văn Bảnh, AH Hà Ngọc Thạch,AH Hoàng Ngọc Ẩn, AH Nguyễn Đức Chí, AH Ngô Hoàng Các,nay đã quá cố. Chúng tôi ởnhà AH Dư Thích và được anh chị tiếp đãi thật lịch sự và vui vẻ trong thời gian này. Cuộc đời của chúng tôi giống như một giấc mộng đep. Mới ngày nào còn thanh xuân làm dưới quyền AH Bửu Hiệp, sau đó long đong tìm việc làm trên xứ người, rồi ổn định và con cháu khá hơn thì tóc đã bạc trắng và đợi ngày về nơi Vĩnh Cửu.

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phú-Cường Nguyễn on June 6, 2021
AH Trần Trung Trực, BPT LTAHCC, viết trong LT số 115:
Chúng tôi, Trần Phát Đạt, Trần Văn Út, Nguyễn Quang Bê và Trần Trung Trực, tốt nghiệp Khóa 6 KSCC, sau khi ra trường Cao Đẳng Công Chánh năm1967, đã làm việc cho Tòa Đô Chánh Sài Gòn và được làm bốn trưởng phòng quan trọng trong Khối Chuyên Môn mà AH Bửu Hiệp làm Trưởng Khối, phụtá cho Đô Trưởng Sài Gòn. Chúng tôi có rất nhiều kỷniệm với AH Bửu Hiệp. Bạn Bê đã được AH Hiệp coi như người em thân thiết, làm Trưởng Phòng Công Chánh Sài Gòn, SởCông Chánh, được AH dìu dắt khi làm ở Việt Nam. Sau này, khi ở trại tạm cư ở Galang, Indonesia, đã được AH Hiệp bảo trợ ra ở Sacramento, California và sau đó đã định cư, gia đình phát triển và làm việc cho Caltrans cho đến ngày về hưu. Bạn Bê thường tổ chức họp mặt khóa và mời AH Hiệp đến dự.và kêu AH Hiệp là anh Tư, một biệt danh thân mật.
Bạn Trần Phát Đạt làm Trưởng Phòng Biện Thiết, SởThiết Kế và bạn Trần Văn Út làm Trưởng Phòng Công Chánh ChợLớn, SởCông Chánh. Cảhai đã mất và tôi không biết những kỷniệm của hai bạn với AH Bửu Hiệp. Riêng tôi, được làm Trưởng Phòng Công Tác, Sở Thiết Kế, trông nom xây cất chợbúa, chẩn y viện và trường học trong thành phố Sài Gòn. AH Vĩnh Quý, cháu của AH Hiệp làm trong phòng này và xây nhà kếcận tôi. Do đó, mỗi lần AH Hiệp đến thăm Vĩnh Quý, chúng tôi có dịp tiếp xúc. Ngày chúng tôi sang Mỹ ở thành phố San Francisco, California, AH Hiệp đã đến thăm và hỏi chi tiết ở VN và AH Vĩnh Quý vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Sau đó, chúng tôi sang Texas định cư và vì cuộc sống ít liên lạc với AH.
Khi về hưu, ngoài những cuộc họp mặt tại nhà bạn Bê, chúng tôi và AH Hiệp thường liên lạc email với nhau. Chúng tôi được biết AH Bửu Hiệp có những đặc điểm sau:1-Ăn nói hoạt bát, giống như nhà chính trị chứ không phải chuyên gia.2-Ham học hỏi: Nghe nói AH đã học lại và lấy bằng cao học kỹsư. Biết rành computer và iPad.3-Giao thiệp với tất cả AHCC thật thân mật, ai ai cũng mến. Một trong những kỷniệm đáng ghi nhớ nhất là vào tháng 4 năm 2011, AH Bửu Hiệp cùng vợchồng bạn Bê và chúng tôi đến Washington DC thăm hoa anh đào và họp mặt với hầu hết cácanh chịAHCC vùng Hoa Thịnh Đốn, MD, VA, miền Đông Hoa Kỳ, trong đó có Thầy Bửu Đôn, AH Nguyễn Văn Bảnh, AH Hà Ngọc Thạch,AH Hoàng Ngọc Ẩn, AH Nguyễn Đức Chí, AH Ngô Hoàng Các,nay đã quá cố. Chúng tôi ởnhà AH Dư Thích và được anh chị tiếp đãi thật lịch sự và vui vẻ trong thời gian này. Cuộc đời của chúng tôi giống như một giấc mộng đep. Mới ngày nào còn thanh xuân làm dưới quyền AH Bửu Hiệp, sau đó long đong tìm việc làm trên xứ người, rồi ổn định và con cháu khá hơn thì tóc đã bạc trắng và đợi ngày về nơi Vĩnh Cửu.

Recent stories