ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our respectable Member, Colleague and Friend, AHCC Dương Đen, 81 years old, born on June 12, 1938, and passed away on April 1, 2020.
AHCC Dương Đen  was a Civil Engineer, a Class-of-1964 Graduate from Phu-Tho National Center of Engineering (Names changed to Poly-Tech University Of Thu-Duc in 1974); worked for AH-NS Industrial development Area for sometimes then decided to emigrate to Cambodia; worked for the Department of Land Resources of the Royal Government of Cambodia, and was soon appointed to be the Department Chief. until 1975.
AHCC Dương Đen emigrated to France in the 70's and worked as a Chief Resident Engineer for a French Company in Africa. After his retirement, AHCC Dương settled in Paris; was also an active member of our organization, attending most of the annual meetings and willing to help any member in needs.
We will remember him forever.
Posted by Phú-Cường Nguyễn on June 5, 2021
AH Trình Hữu Dục và AH Huỳnh Mộng Tuyên. KSCC-03 viết trong LT số 115:
“Năm 1960 khi mới bước chân vào trường Cao Đẳng Công Chánh thuộc Trung Tâm Quốc Gia KỹThuật Phú Thọ, chúng tôi đã gặp một người bạn đồng khóa khá đặc biệt. Người đó chính là Dương Đen.Bạn bè xem anh như một “quái kiệt”.Anh sống trung thực, chân thành, không bềngoài. Trông qua thì lạnh lùng, nhưng lại rất tình cảm. Dương Đen cóthểchất trung bình, nước da ngăm đen. Nói năng bộc trực. Thường có kèm theo hai tiếng chưởi thề: “Đ.M.". Đen có giọng cười to: "hùa hùa hùa hùa" như hổ rống. Anh có học võ Thiếu Lâm pha trộn võ Miên. Võ công do ông nội truyền dạy. Có sức mạnh. Một tay có thể nâng bổng 30 kg lên cao. Khi cư ngụtạiCư Xá Đại Học Minh Mạng, nhiều bạn nểsợ. Họ thường kêu là “anh Dương”chớkhông dám gọi là Dương Đen, vì tưởng “đen”là ngoại hiệu bạn bè đặt cho, vì da anh đen.Có lần bực mình, Đen đáp lại lớn tiếng: "Đ. M., Đen thì Đen, chớ Dương cái gì?”...
... Anh vẫn tự hào là người thương yêu trường Công Chánh nhất,vì đã học ởđó tới 7 năm trời.Ba năm ban trung đẳng, bốn năm ban cao đẳng.Anh thường nói rằng trong trường chỉ có anh là người độc nhất có bằng Tiểu học Miên, Trung học Tàu, Tú Tài Tây, KỹSư Việt Nam, Các thứ tiếng Tây, Tàu, Miên, Việt anh đều nói ra lỗmũi hết!
.............
Dương Đen được đi định cư tại Pháp, được tuyển dụng làm cốvấn kỹthuật tại các xứ Phi Châu, trông coi các công trường xây cất đường xá. Mỗi năm được về Pháp một lần thăm gia đình,hoặc đem vợcon qua Phi Châu thăm viếng một thời gian. Không biết các ông cốvấn kỹthuật nầy có được ưu đãi như các ông Tây thuộc đia ngày xưa ở Việt Nam hay không. Có một điều chắc chắn là lương bổng hậu hỉ, được cung cấp phương tiện đầy đủ như nhà ở, bồi bếp, tài xế. Đời sống không là đếvương nhưng buồn vì xa gia đình. Vợ phải ở lại Pháp nuôi con ăn học.Khi về hưu, gia đình Dương Đen sống tại ngoại ô thành phố Paris. Ba người con trai anh thành đạt, gia đình yên ấm. Trong tuổi già, Dương Đen mập to, trông bệvệ như một ông vua Tàu trong các hình vẽ xưa.Thời gian cuối, Dương Đen lẫn lộn nhiều, bạn bè ít liên lạc được bằng điện thoại. Từkhi vợ qua đời,sức khỏe Dương Đen càng xuống hơn, và anh đã ra đi vào đầu năm 2020.Một con người tài hoa đặc biệt đã trải qua những thăng trầm dữdội trong cuộc đời....Vĩnh biệt Dương Đen, người Bạn quái kiệt cùng khoá 60-64 năm nào!!!”.
Trình hữu Dục và Huỳnh Mộng Tuyên

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phú-Cường Nguyễn on June 5, 2021
AH Trình Hữu Dục và AH Huỳnh Mộng Tuyên. KSCC-03 viết trong LT số 115:
“Năm 1960 khi mới bước chân vào trường Cao Đẳng Công Chánh thuộc Trung Tâm Quốc Gia KỹThuật Phú Thọ, chúng tôi đã gặp một người bạn đồng khóa khá đặc biệt. Người đó chính là Dương Đen.Bạn bè xem anh như một “quái kiệt”.Anh sống trung thực, chân thành, không bềngoài. Trông qua thì lạnh lùng, nhưng lại rất tình cảm. Dương Đen cóthểchất trung bình, nước da ngăm đen. Nói năng bộc trực. Thường có kèm theo hai tiếng chưởi thề: “Đ.M.". Đen có giọng cười to: "hùa hùa hùa hùa" như hổ rống. Anh có học võ Thiếu Lâm pha trộn võ Miên. Võ công do ông nội truyền dạy. Có sức mạnh. Một tay có thể nâng bổng 30 kg lên cao. Khi cư ngụtạiCư Xá Đại Học Minh Mạng, nhiều bạn nểsợ. Họ thường kêu là “anh Dương”chớkhông dám gọi là Dương Đen, vì tưởng “đen”là ngoại hiệu bạn bè đặt cho, vì da anh đen.Có lần bực mình, Đen đáp lại lớn tiếng: "Đ. M., Đen thì Đen, chớ Dương cái gì?”...
... Anh vẫn tự hào là người thương yêu trường Công Chánh nhất,vì đã học ởđó tới 7 năm trời.Ba năm ban trung đẳng, bốn năm ban cao đẳng.Anh thường nói rằng trong trường chỉ có anh là người độc nhất có bằng Tiểu học Miên, Trung học Tàu, Tú Tài Tây, KỹSư Việt Nam, Các thứ tiếng Tây, Tàu, Miên, Việt anh đều nói ra lỗmũi hết!
.............
Dương Đen được đi định cư tại Pháp, được tuyển dụng làm cốvấn kỹthuật tại các xứ Phi Châu, trông coi các công trường xây cất đường xá. Mỗi năm được về Pháp một lần thăm gia đình,hoặc đem vợcon qua Phi Châu thăm viếng một thời gian. Không biết các ông cốvấn kỹthuật nầy có được ưu đãi như các ông Tây thuộc đia ngày xưa ở Việt Nam hay không. Có một điều chắc chắn là lương bổng hậu hỉ, được cung cấp phương tiện đầy đủ như nhà ở, bồi bếp, tài xế. Đời sống không là đếvương nhưng buồn vì xa gia đình. Vợ phải ở lại Pháp nuôi con ăn học.Khi về hưu, gia đình Dương Đen sống tại ngoại ô thành phố Paris. Ba người con trai anh thành đạt, gia đình yên ấm. Trong tuổi già, Dương Đen mập to, trông bệvệ như một ông vua Tàu trong các hình vẽ xưa.Thời gian cuối, Dương Đen lẫn lộn nhiều, bạn bè ít liên lạc được bằng điện thoại. Từkhi vợ qua đời,sức khỏe Dương Đen càng xuống hơn, và anh đã ra đi vào đầu năm 2020.Một con người tài hoa đặc biệt đã trải qua những thăng trầm dữdội trong cuộc đời....Vĩnh biệt Dương Đen, người Bạn quái kiệt cùng khoá 60-64 năm nào!!!”.
Trình hữu Dục và Huỳnh Mộng Tuyên

Recent stories