ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our respectable Colleague and Friend, AHCC Hồ Đăng Lễ, 81 years old, born on October 4, 1932, and passed away on March 15, 2014.
AHCC Hồ Đăng Lễ was a Civil Engineer, a Class-of-1958 Graduate from Phu-Tho National Center Of Engineering (Changed to Poly-Tech University Of Thu-Duc in 1974); worked as Chief of Department of Public Works in various provinces.
His longest assignment was in Hue, where AHCC Hồ helped repairing the historic 'Trang-Tien' Bridge and other monuments in the City of Hue. Besides, AHCC Hồ was also a musical artist writing songs in his leisure times.
AHCC Hồ emigrated to USA in the 1980's and worked for California Department of Transportation until his retirement.
We will remember him forever.
Posted by Phú-Cường Nguyễn on May 25, 2021
AH Nguyễn Thiệp viết:" Anh Hồ Đăng Lễ tốt nghiệp kỹ sư Công Chánh năm 1958, là một người có tâm hồn nghệ sĩ, hiền hoà, rộng rãi, quảng giao. Anh còn là một nhạc sĩ đã viết được khá nhiều bài hát du dương truyền cảm. Tại San José, tôi đã từng được tham dự những buổi đàn và hát nhạc Hồ Đăng Lễ. Đông đảo khán thính giả đến tham dự và có những lời khen tặng nồng nàn. ....

AH Tôn Thất Thiều đã viết:
"Tôi xin được đai diện nhóm bạn bè anh Hồ Đăng Lễ: (1) Các bạn 50-55 Trường YERSIN, Đà Lat, (2) Khoá Công Chánh Phú Thọ, Sài Gòn 54-58, (3) Nhóm YAMAHA vùng Vịnh Cựu Kim Sơn; chia xẻ nỗi đau buồn của chúng tôi không bao giờ tả xiết với tình bạn trải dài trong non một thế kỷ. Với tính tình NHẸ NHÀNG, HÒA NHÃ vang vang như tiếng nhạc HỒ ĐĂNG, anh Lễ không mất lòng một người nào ngay từ bước đường Trung Học YERSIN, tại ðà Lạt nơi thiên ñàng của tuổi trẻ đến 4 năm Cao ðẳng Phú Thọ rồi 20 năm trong các nhóm Công Chánh vùng Vịnh Cựu Kim Sơn......

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phú-Cường Nguyễn on May 25, 2021
AH Nguyễn Thiệp viết:" Anh Hồ Đăng Lễ tốt nghiệp kỹ sư Công Chánh năm 1958, là một người có tâm hồn nghệ sĩ, hiền hoà, rộng rãi, quảng giao. Anh còn là một nhạc sĩ đã viết được khá nhiều bài hát du dương truyền cảm. Tại San José, tôi đã từng được tham dự những buổi đàn và hát nhạc Hồ Đăng Lễ. Đông đảo khán thính giả đến tham dự và có những lời khen tặng nồng nàn. ....

AH Tôn Thất Thiều đã viết:
"Tôi xin được đai diện nhóm bạn bè anh Hồ Đăng Lễ: (1) Các bạn 50-55 Trường YERSIN, Đà Lat, (2) Khoá Công Chánh Phú Thọ, Sài Gòn 54-58, (3) Nhóm YAMAHA vùng Vịnh Cựu Kim Sơn; chia xẻ nỗi đau buồn của chúng tôi không bao giờ tả xiết với tình bạn trải dài trong non một thế kỷ. Với tính tình NHẸ NHÀNG, HÒA NHÃ vang vang như tiếng nhạc HỒ ĐĂNG, anh Lễ không mất lòng một người nào ngay từ bước đường Trung Học YERSIN, tại ðà Lạt nơi thiên ñàng của tuổi trẻ đến 4 năm Cao ðẳng Phú Thọ rồi 20 năm trong các nhóm Công Chánh vùng Vịnh Cựu Kim Sơn......
Recent stories