ForeverMissed
Tributes
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on April 20, 2021
đã có 23 views
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on April 12, 2021
hôm nay có 13 views vào trang kỷ niệm này...

Mong mọi người chung tay ghi vài dòng tribute, ghi vài mẩu chuyện kỷ niệm về AH Hồ Ngọc Quan ...để trang kỷ niệm ngày thêm phong phú

Đa tạ
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on April 12, 2021
AHCC HỒ NGỌC QUAN HỌC GIỎI, ĐẸP TRAI, ĐA TÀI...
BẠN TIẾP CẬN SỚM VỚI CÁC DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.
BẠN MẤT SỚM GÂY BAO THƯƠNG TIẾC CHO NGƯỜI THÂN VÀ BÈ BẠN ....

Leave a Tribute