ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our respectful Senior Member, Colleague and Friend, AHCC Lê Khắc Thí, 96 years old, born on April 7, 1923, and passed away on June 11, 2019.
AHCC Lê Khắc Thí was a Civil Engineer, one of the first Civil Engineers who were trained and graduated from Sai-Gon Superior School of Civil Engineering in 1952 ( Names changed later to Phu-Tho National Center of Engineering in 1958, and then to Poly-Tech University Of Thu-Duc in 1974); worked as Chief of Department of Public Works in Binh-Thuan Province before being promoted to Director of the Department of Human Resources with the Ministry of Transportation in S. Vietnam.
AHCC Lê emigrated to USA in 1975, and later settled in Orange County. California; was one of the founders of our AHCC  Newsletter to help our members contacting to each other for useful information when living in a new country.
We will remember him forever.
Posted by Phú-Cường Nguyễn on June 3, 2021
AH Nguyễn Văn Mơ viết trong Lá Thư 113:".Sau 1975, khi qua Mỹ, anh cũng không quên nghĩ đến anh em còn bịkẹt tại quê nhà. Vì vậy, chỉtrong vòng một năm sau, mặc dầu đang còn gặp muôn vàn khó khăn trong việc định cư, anh vẫn cốgắng kết hợp cùng một số anh em khác cho ra đời LTAHCC với mục đích phổbiến tin tức về: các AH còn ởViệt Nam, nhất là các AH thiếu thốn về vật chất đểcác bạn khác tùy nghi giúp đở, các AH hoặc và gia đình đã vượt biển thoát hiểm hay gặp tai nạn, cùng nhiều tin tức và chỉ dẫn hữu ích khác như thi cử, tìm việc làm v.v... cho các A.H. nào mới qua được biết rõ tường tận.                                                         Sau này, tuy sức khỏe đã quá già yếu, anh không còn sinh hoạt nhiều trongBan Phụtrách LTAHCC, nhưng anh vẫn  cốgắng thường xuyên điện thoại hỏi thăm sức khỏe đàn em......
Posted by Phú-Cường Nguyễn on June 3, 2021
AH Trần Trung Trực, Đại Diện BPT LTAHCC, viết trong Lá Thư số 113:" Trong những bài này, bài của cụ thật hay và đậm đà tình ái hữu. Riêng cá nhân tôi, tôi thích nhất bài “MởRộng Tâm Tư”trong Lá Thư AHCC số 60. Đọc xong bài này, tôi thấy tôi đãbỏlãng một thời gian thật dài, không tham gia với hội AHCC mà tôi là một thành viên, đã giúp tôi ở VN hay là ở Mỹ, lo lắng và gây dựng cho tôi. Trong bài đó, có đoạn làm tôi suy nghĩ nhiều: “... Thiết nghĩ không một AH nào đã quan tâm đến LT lại để cho LT mai một. Nhưng ở đời có gì tồn tại mãi mãi đâu. Luật Tạo Hóa không có ngoại lệ, nên chúng ta dù muốn dù không cũng sẽ thấy một ngày nào đó LT thân yêu cũng như bản thân chúng ta sẽ khuất bóng ...”. Cám ơn cụ thật nhiều. Dù sốtuổi thật cao, hơn tôi 20 tuổi, nhưng mỗi lần LT mới ra, cụ vẫngọi điện thoại thăm gia đình tôi và khuyến khích tôi làm LT cho khá hơn. Bây giờtôi không còn được nghe cụ nữa
...Dù chưa một lần gặp cụ, nhưng tình Ái Hữu Công Chánh rất đậm đà và thâm thúy, nó nối mọi người làm một, từ thếhệ này tới thếhệ tiếp nối, giúp làm những công trình tốt đẹp cho xã hội, thăng tiến và vinh hoa xã hội.Tôi xin nguyện cầu Cụ sớm vềNơi Vĩnh Cửu, giúp chúng tôi làm Lá Thư AHCC mỗi ngày tốt đẹp hơn, đầy tình Ái Hữu hơn.
Trần Trung Trực

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phú-Cường Nguyễn on June 3, 2021
AH Nguyễn Văn Mơ viết trong Lá Thư 113:".Sau 1975, khi qua Mỹ, anh cũng không quên nghĩ đến anh em còn bịkẹt tại quê nhà. Vì vậy, chỉtrong vòng một năm sau, mặc dầu đang còn gặp muôn vàn khó khăn trong việc định cư, anh vẫn cốgắng kết hợp cùng một số anh em khác cho ra đời LTAHCC với mục đích phổbiến tin tức về: các AH còn ởViệt Nam, nhất là các AH thiếu thốn về vật chất đểcác bạn khác tùy nghi giúp đở, các AH hoặc và gia đình đã vượt biển thoát hiểm hay gặp tai nạn, cùng nhiều tin tức và chỉ dẫn hữu ích khác như thi cử, tìm việc làm v.v... cho các A.H. nào mới qua được biết rõ tường tận.                                                         Sau này, tuy sức khỏe đã quá già yếu, anh không còn sinh hoạt nhiều trongBan Phụtrách LTAHCC, nhưng anh vẫn  cốgắng thường xuyên điện thoại hỏi thăm sức khỏe đàn em......
Posted by Phú-Cường Nguyễn on June 3, 2021
AH Trần Trung Trực, Đại Diện BPT LTAHCC, viết trong Lá Thư số 113:" Trong những bài này, bài của cụ thật hay và đậm đà tình ái hữu. Riêng cá nhân tôi, tôi thích nhất bài “MởRộng Tâm Tư”trong Lá Thư AHCC số 60. Đọc xong bài này, tôi thấy tôi đãbỏlãng một thời gian thật dài, không tham gia với hội AHCC mà tôi là một thành viên, đã giúp tôi ở VN hay là ở Mỹ, lo lắng và gây dựng cho tôi. Trong bài đó, có đoạn làm tôi suy nghĩ nhiều: “... Thiết nghĩ không một AH nào đã quan tâm đến LT lại để cho LT mai một. Nhưng ở đời có gì tồn tại mãi mãi đâu. Luật Tạo Hóa không có ngoại lệ, nên chúng ta dù muốn dù không cũng sẽ thấy một ngày nào đó LT thân yêu cũng như bản thân chúng ta sẽ khuất bóng ...”. Cám ơn cụ thật nhiều. Dù sốtuổi thật cao, hơn tôi 20 tuổi, nhưng mỗi lần LT mới ra, cụ vẫngọi điện thoại thăm gia đình tôi và khuyến khích tôi làm LT cho khá hơn. Bây giờtôi không còn được nghe cụ nữa
...Dù chưa một lần gặp cụ, nhưng tình Ái Hữu Công Chánh rất đậm đà và thâm thúy, nó nối mọi người làm một, từ thếhệ này tới thếhệ tiếp nối, giúp làm những công trình tốt đẹp cho xã hội, thăng tiến và vinh hoa xã hội.Tôi xin nguyện cầu Cụ sớm vềNơi Vĩnh Cửu, giúp chúng tôi làm Lá Thư AHCC mỗi ngày tốt đẹp hơn, đầy tình Ái Hữu hơn.
Trần Trung Trực
Recent stories