ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our most respectful Professor, Colleague and Friend, AHCC Lê Sĩ Ngạc, 92 years old, born on February 4, 1911, and passed away on July 10, 2003.
AHCC Lê Sĩ Ngạc was a Civil Engineer, a Class-of-1936 Graduate from the prestigious "École des Ponts ParisTech" (originally called École nationale des ponts et chaussées or ENPC); returned to Vietnam in 1937 and held various positions within the government including Minister of Transportation.
But the longest and most impressed position AHCC Lê ever held was the Director of Phu-Tho National Center Of Engineering (Changed later to The Poly-Tech University of Thu-Duc) in Saigon. from 1956 to 1968, where AHCC Lê helped teaching and training hundreds of Professional Engineers for the country.
We will remember him forever.
Posted by Phú-Cường Nguyễn on May 9, 2021
AHCC Phạm Hữu Vĩnh viết:" Đọc qua tiểu sử của anh, thấy nhiều giai đoạn như sống lại những thời kỳ anh đã trải qua, của lịch sử nước nhà. những lúc cùng anh đàm đạo, nhận thấy anh đáng là người bạn quý.....Đáng quý thay! Con người như anh, phải có duyên may mới gặp ....."

AHCC Ngô Nẫm viết trong LTCC:" Năm ấy thầy dạy môn 'Procédés généraux de construction' cho lớp chúng tôi, học trình theo qui chế cũ. Mỗi lần vào lớp, như thường lệ, thầy đưa mắt nhìn quanh lớp một vòng, mỉm miệng cười, trước khi bước lên bục và giảng bằng tiêng Pháp. Hết lớp, lại với nụ cười khả ái, chào sinh-viên bằng giọng Huế nhỏ nhẹ 'gắng học hí, môn này rất cần ở công-trường', rồi thầy đi về phía văn-phòng.....
Được gần thầy, tôi thấy đạo đức thầy tỏa sáng!.....
......Thầy có phong cách khoan-dung và tỉnh thức như một vị tu thiền....... 

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phú-Cường Nguyễn on May 9, 2021
AHCC Phạm Hữu Vĩnh viết:" Đọc qua tiểu sử của anh, thấy nhiều giai đoạn như sống lại những thời kỳ anh đã trải qua, của lịch sử nước nhà. những lúc cùng anh đàm đạo, nhận thấy anh đáng là người bạn quý.....Đáng quý thay! Con người như anh, phải có duyên may mới gặp ....."

AHCC Ngô Nẫm viết trong LTCC:" Năm ấy thầy dạy môn 'Procédés généraux de construction' cho lớp chúng tôi, học trình theo qui chế cũ. Mỗi lần vào lớp, như thường lệ, thầy đưa mắt nhìn quanh lớp một vòng, mỉm miệng cười, trước khi bước lên bục và giảng bằng tiêng Pháp. Hết lớp, lại với nụ cười khả ái, chào sinh-viên bằng giọng Huế nhỏ nhẹ 'gắng học hí, môn này rất cần ở công-trường', rồi thầy đi về phía văn-phòng.....
Được gần thầy, tôi thấy đạo đức thầy tỏa sáng!.....
......Thầy có phong cách khoan-dung và tỉnh thức như một vị tu thiền....... 
Recent stories