ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our respectable Member, Colleague and Friend, AHCC Lê Thành Trinh, 89 years old, born on July 31, 1931, and passed away on October 4, 2020.
AHCC Lê Thành Trinh, was a Civil Engineer, a Class-of-1956 Graduate from SaiGon Superior School of Civil Engineering (Changed later to Phu-Tho National Center Of Engineering in 1958, and then to Poly-Tech University Of Thu-Duc in 1974); worked in various positions within the Civil Services Ranks, mostly as Chief of the Office of Bridge Design and Plans with Department of Bridges and Routes in S. Vietnam, until 1975. 
AHCC Lê emigrated to USA in the 80's and settled in Baton Rouge, LA; worked for Bridge Division of the State Department of Transportation until his retirement.
We will remember him forever.
Posted by Phú-Cường Nguyễn on June 5, 2021
AH Nguyễn Văn Mơ, bạn đồng khóa KSCC-1956, viết trong LT số 115:
Trong suốt quãngđời nghềnghiệp, anh Trinh đều rất tận tụy với công tác thiết lập đồán và xây cất cầu cống. Hình như đây là sởthích của anh. Công trình cuối cùng của anh tại Louisiana là một cái cầu treo, có lẽ quý ái hữu đã biết. Vì vậy, để danh chính ngôn thuận, ta nên gọi anh là KỹSư Cầu Cống (Bridge Engineer) thay vì KỹSư Công Chánh (Civil Engineer).Anh đã có công cải thiện lềlối thiết lập hồsơ đồán cầu bằng cách thiết lập trước các họa đồ mẫu đủ loại để áp dụng khi cần Trụcầu, trụđầu cầu xây trên nền móng vững chắc hoặc xây trên cừBTCT (Bê Tông Cốt Thép) hay cừ ống thép.-Vày cầu bằng đủ kích thước (chiều dài và chiều ngang) bằng đan BTCT, bằng đà BTCT hoặc bê tông tiền áp ở trên lót đan BTCT.-Cống vuông BTCT (thật ra là cống hình chữnhật) đủ cỡv.v... Mỗi thành phần công trình như trên đều có kèm theo bảng kê vật liệu như cốt thép, sạn, cát, ximăng v.v... Nhờthếmà công tác thiết lập đồ án được nhanh chóng hơn trước kia rất nhiều. Các công trình do anh thiết lập đồ án trong chương trình Viện trợ Mỹ nhiều không kể xiết: các cầu trên QL1 ở tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Quảng Nam, 12 cầu trên QL 13, cầu Cái Khế ở thịxã Cần Thơ và cầu Phú Xuân ở thành phố Huếv.v...Sau khi Tổng Cuộc Kiều Lộ được thành lập, công tác thiết lập đồ án được giao cho SởĐồÁn (do anh Mai Hiệp Thành cũng là bạn đồng khóa với tôi đảm nhận) thuộc Khối Đồ Án. Sở Nghiên cứu cầu của anh Trinh được đổi thành Sở Công Tác thuộc Khối Công Tác. Tuy gọi là Sở Công Tác,nhưng chủyếu vẫn là công tác xây cất cầu cống, cho nên nhiệm vụ của anh Trinh không thay đổi bao nhiêu.
Cuối năm 2017, nghe anh sức khỏe không được tốt, vợchồng tôi có qua Baton Rouge thăm anh (xin xem hình ảnhtrên) và đau đớn thay nay anh đã ra đi.Trên đây là đôi lời tôi tưởng nhớ anh Trinh và một lần nữa, tôi xin chia buồn cùng chịTrinh và các cháu Trung, Trang, Trường, Triết và cầu nguyện cho linh hồn anh sớm về nước Chúa. 
Gia Đình Nguyễn Văn Mơ.

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phú-Cường Nguyễn on June 5, 2021
AH Nguyễn Văn Mơ, bạn đồng khóa KSCC-1956, viết trong LT số 115:
Trong suốt quãngđời nghềnghiệp, anh Trinh đều rất tận tụy với công tác thiết lập đồán và xây cất cầu cống. Hình như đây là sởthích của anh. Công trình cuối cùng của anh tại Louisiana là một cái cầu treo, có lẽ quý ái hữu đã biết. Vì vậy, để danh chính ngôn thuận, ta nên gọi anh là KỹSư Cầu Cống (Bridge Engineer) thay vì KỹSư Công Chánh (Civil Engineer).Anh đã có công cải thiện lềlối thiết lập hồsơ đồán cầu bằng cách thiết lập trước các họa đồ mẫu đủ loại để áp dụng khi cần Trụcầu, trụđầu cầu xây trên nền móng vững chắc hoặc xây trên cừBTCT (Bê Tông Cốt Thép) hay cừ ống thép.-Vày cầu bằng đủ kích thước (chiều dài và chiều ngang) bằng đan BTCT, bằng đà BTCT hoặc bê tông tiền áp ở trên lót đan BTCT.-Cống vuông BTCT (thật ra là cống hình chữnhật) đủ cỡv.v... Mỗi thành phần công trình như trên đều có kèm theo bảng kê vật liệu như cốt thép, sạn, cát, ximăng v.v... Nhờthếmà công tác thiết lập đồ án được nhanh chóng hơn trước kia rất nhiều. Các công trình do anh thiết lập đồ án trong chương trình Viện trợ Mỹ nhiều không kể xiết: các cầu trên QL1 ở tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Quảng Nam, 12 cầu trên QL 13, cầu Cái Khế ở thịxã Cần Thơ và cầu Phú Xuân ở thành phố Huếv.v...Sau khi Tổng Cuộc Kiều Lộ được thành lập, công tác thiết lập đồ án được giao cho SởĐồÁn (do anh Mai Hiệp Thành cũng là bạn đồng khóa với tôi đảm nhận) thuộc Khối Đồ Án. Sở Nghiên cứu cầu của anh Trinh được đổi thành Sở Công Tác thuộc Khối Công Tác. Tuy gọi là Sở Công Tác,nhưng chủyếu vẫn là công tác xây cất cầu cống, cho nên nhiệm vụ của anh Trinh không thay đổi bao nhiêu.
Cuối năm 2017, nghe anh sức khỏe không được tốt, vợchồng tôi có qua Baton Rouge thăm anh (xin xem hình ảnhtrên) và đau đớn thay nay anh đã ra đi.Trên đây là đôi lời tôi tưởng nhớ anh Trinh và một lần nữa, tôi xin chia buồn cùng chịTrinh và các cháu Trung, Trang, Trường, Triết và cầu nguyện cho linh hồn anh sớm về nước Chúa. 
Gia Đình Nguyễn Văn Mơ.

Recent stories