ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our loved one, AHCC NGUYỄN THANH LIÊM, 79 years old, born on January 1, 1942, and passed away on June 28, 2021. We will remember him forever.
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on July 1, 2021
đã có 195 views ......
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on June 29, 2021
thông tin của AH Phan Văn Nho :

"Anh Liêm học khoá 5 KSCC, trước làm bên Kiến Thiết,
Sau khi anh Lê Chí Thăng mất anh Liêm làm trưởng Nhóm AHCC SG, Tổ trưởng nhóm làm từ thiện,
Thời gian gần đây anh mắc chứng alzheimer nhẹ,
nghe nói sáng nay anh đi qua Bình Thạnh trên đường về đi lạc xuống Bình Chánh bị tai nạn giao thông,
Công an chở vào BV Xuyên Á và anh mất chiều nay ( 28/6/2021).
Anh không có vợ con, nhà ở Q6.
Đang chờ thông tin tổ chức tang lễ."
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on June 29, 2021
Anh ra đi đột ngột để lại bao tiếc thương của bạn bè và các AH Công Chánh Phú Thọ tại Sài Gòn.
Anh Liêm là bạn cùng khoá 5 KSCC với anh Dương Ngọc Chí .

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on July 1, 2021
đã có 195 views ......
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on June 29, 2021
thông tin của AH Phan Văn Nho :

"Anh Liêm học khoá 5 KSCC, trước làm bên Kiến Thiết,
Sau khi anh Lê Chí Thăng mất anh Liêm làm trưởng Nhóm AHCC SG, Tổ trưởng nhóm làm từ thiện,
Thời gian gần đây anh mắc chứng alzheimer nhẹ,
nghe nói sáng nay anh đi qua Bình Thạnh trên đường về đi lạc xuống Bình Chánh bị tai nạn giao thông,
Công an chở vào BV Xuyên Á và anh mất chiều nay ( 28/6/2021).
Anh không có vợ con, nhà ở Q6.
Đang chờ thông tin tổ chức tang lễ."
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on June 29, 2021
Anh ra đi đột ngột để lại bao tiếc thương của bạn bè và các AH Công Chánh Phú Thọ tại Sài Gòn.
Anh Liêm là bạn cùng khoá 5 KSCC với anh Dương Ngọc Chí .
Recent stories