ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our loved one, AHCC NGUYỄN VĂN BÉ, CE 1971-1975, 23 years old, born on June 12, 1952, and passed away on January 8, 1976. We will remember him forever.
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on May 18, 2021
AH NGUYỄN VĂN BÉ, KSCC KHOÁ 14 ĐÃ KHUẤT NÚI TỪ KHI VỪA TỐT NGHIỆP ĐƯỢC MỘT NĂM.
HÀNG NĂM HỌP MẶT KSCC & ĐC KHOÁ 14 ĐỀU CÓ ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH ĐẾN THAM DỰ

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on May 18, 2021
AH NGUYỄN VĂN BÉ, KSCC KHOÁ 14 ĐÃ KHUẤT NÚI TỪ KHI VỪA TỐT NGHIỆP ĐƯỢC MỘT NĂM.
HÀNG NĂM HỌP MẶT KSCC & ĐC KHOÁ 14 ĐỀU CÓ ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH ĐẾN THAM DỰ
Recent stories