ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our loved one, AHCC-Phan Đình Tăng. We will remember him forever.
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on June 8, 2021
đã có 46 views....
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on June 2, 2021
Kỷ niệm đợt thực tập:

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA.

Tình cờ sau 44 năm tôi gặp lại một người nước ngoài trước công tác cho đoàn chuyên gia của BOOZ ALLEN HAMILTON ( Boozallen.com) sang giúp TỔNG CỤC KIỀU LỘ MIỀN NAM VIỆT NAM nghiên cứu cải tiến tổ chức của TỔNG CỤC KIỀU LỘ VN.

Năm ấy ( 1972 ) tôi là sinh viên công chánh đi tập sự tại TỔNG CỤC KIỀU LỘ VN .

May mắn cho tôi được biết đoàn chuyên gia của BOOZ ALLEN HAMILTON đang thực hiện dự án cải tiến tổ chức của TỔNG CỤC KIỀU LỘ MNVM .

Anh chánh sự vụ đã tạo điều kiện cho tôi được theo học tập đoàn chuyên gia trong quá trình làm việc.

Ấn tượng của tôi bấy giờ là rất phục các kiến thức toàn diện đa ngành của các chuyên gia đến từ Mỹ và New Zealand, Canada...

Trong thời gian 6 tháng , đoàn đã đưa ra dự án tổ chức toàn bộ máy của TCKLVN ( Tổng Cục Kiều Lộ VN - bấy giờ do thầy PHAN ĐÌNH TĂNG làm lãnh đạo - Thầy dạy chúng tôi về môn SỨC CHỊU VẬT LIỆU Résistance des matériaux).

Từ đấy các KHU KIỀU LỘ , các PHÂN KHU KIỀU LỘ tại các tỉnh miền NAM cứ thế áp dụng.

Các nhân sự kỹ sư, cán sự ... sau khi được tuyển dụng sẽ bổ nhiệm vào các vị trí đã có sẵn.

Chức năng nhiệm vụ được quy định cụ thể và rõ ràng minh bạch.

Viết lại các dòng này , không phải tôi muốn khoe là có người quen làm tại Tư vấn quốc tế BOOZ ALLEN HAMILTON ,

Vấn đề tôi muốn nói ở đây là ôn lại câu nói của một người nổi tiếng :" HÃY CHO TÔI MỘT TỔ CHỨC TÔI SẼ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ".
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on May 18, 2021
Bài viết của AH Nguyễn Sĩ Tuất tưởng nhớ AH Phan Đình Tăng đăng trên Lá Thư AHCC số 114 trang 136.
Vui lòng vào link:
http://ltahcc.com/lt114/LT114_Trang136-139_Binder29c.pdf#page=1&zoom=125
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on May 18, 2021
Quyển sách SỨC CHỊU VẬT LIỆU (Résistances des matériaux ) của thầy Phan Đình Tăng là tài liệu cơ bản cho các sinh viên trường Cao Đẳng Công Chánh.
Trong tủ sách gia đình vẫn lưu giữ trang trọng quyển sách này...của Thầy.
Trong việc làm sau này trong công tác thiết kế cầu cống, không ít lần đã lục tìm tài liệu và áp dụng các lý thuyết trong quyển sách này.
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on May 18, 2021
Bài viết của AH Đoàn Đình Mạnh về thầy Phan Đình Tăng đăng trên Lá thư ái hữu Công Chánh số 114 trang 134:
Xin vào link:

http://ltahcc.com/lt114/LT114_Trang134-135_Binder29b.pdf#page=1&zoom=125
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on May 18, 2021
AH Phan Đình Tăng từng là Tổng Giám Đốc Tổng cục Kiều lộ chính quyền Việt Nam Cộng Hoà.
Trước 1975 AH Phan đình Tăng còn là vị thầy đáng kính tại trường Cao Đẳng Công Chánh.
Thầy đã trang bị cơ sở lý thuyết môn Sức chịu vật liệu cho nhiều thế hệ sinh viên trường Cao Đẳng Công Chánh.
Thầy mất đi để lại nhiều thương tiếc cho nhiều thế hệ từng được học và công tác cùng thầy.

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on June 8, 2021
đã có 46 views....
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on June 2, 2021
Kỷ niệm đợt thực tập:

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA.

Tình cờ sau 44 năm tôi gặp lại một người nước ngoài trước công tác cho đoàn chuyên gia của BOOZ ALLEN HAMILTON ( Boozallen.com) sang giúp TỔNG CỤC KIỀU LỘ MIỀN NAM VIỆT NAM nghiên cứu cải tiến tổ chức của TỔNG CỤC KIỀU LỘ VN.

Năm ấy ( 1972 ) tôi là sinh viên công chánh đi tập sự tại TỔNG CỤC KIỀU LỘ VN .

May mắn cho tôi được biết đoàn chuyên gia của BOOZ ALLEN HAMILTON đang thực hiện dự án cải tiến tổ chức của TỔNG CỤC KIỀU LỘ MNVM .

Anh chánh sự vụ đã tạo điều kiện cho tôi được theo học tập đoàn chuyên gia trong quá trình làm việc.

Ấn tượng của tôi bấy giờ là rất phục các kiến thức toàn diện đa ngành của các chuyên gia đến từ Mỹ và New Zealand, Canada...

Trong thời gian 6 tháng , đoàn đã đưa ra dự án tổ chức toàn bộ máy của TCKLVN ( Tổng Cục Kiều Lộ VN - bấy giờ do thầy PHAN ĐÌNH TĂNG làm lãnh đạo - Thầy dạy chúng tôi về môn SỨC CHỊU VẬT LIỆU Résistance des matériaux).

Từ đấy các KHU KIỀU LỘ , các PHÂN KHU KIỀU LỘ tại các tỉnh miền NAM cứ thế áp dụng.

Các nhân sự kỹ sư, cán sự ... sau khi được tuyển dụng sẽ bổ nhiệm vào các vị trí đã có sẵn.

Chức năng nhiệm vụ được quy định cụ thể và rõ ràng minh bạch.

Viết lại các dòng này , không phải tôi muốn khoe là có người quen làm tại Tư vấn quốc tế BOOZ ALLEN HAMILTON ,

Vấn đề tôi muốn nói ở đây là ôn lại câu nói của một người nổi tiếng :" HÃY CHO TÔI MỘT TỔ CHỨC TÔI SẼ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ".
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on May 18, 2021
Bài viết của AH Nguyễn Sĩ Tuất tưởng nhớ AH Phan Đình Tăng đăng trên Lá Thư AHCC số 114 trang 136.
Vui lòng vào link:
http://ltahcc.com/lt114/LT114_Trang136-139_Binder29c.pdf#page=1&zoom=125
Recent stories