s41132cb112305_13_3
Amante D Terfa
  • 42 years old
  • Date of birth: Sep 9, 1971
  • Date of passing: Jul 19, 2014
Let the memory of Amante be with us forever
This memorial website was created in memory of our loved one, Amante Terfa, 42, born on September 9, 1971 and passed away on July 19, 2014. We will remember him forever.
Memorial Tributes
This tribute was added by Tujube Hora on 24th July 2014

"Gurree koo,

Eeyee yeroo hin yaadaminitti gabaabaatti maatii kee jal'attu, hiriyoota kee sii yaadaniif yaaddu dhiistee daftee nu biraa deemte. Gooftaan guyyaa inni jalqaba galmeessetu kana. Isa waliin wal qabuu hin dandeenyu. Amalli kee gaariin, nama jaal'achuu fi kabajuun kee yoom illee ija keenya duraa yaada keenya keessaa dhabamuu hin danda'u.
Kabajaa guddaan siif qaba. Hundumaa caalaa lafa gaarii bobaa Abbaa kee iddoo boqonnaa fi dhiphinni hin jirre dhaqxe waan ta'eef hin yaaddofnu. Ammaaf adda ba'uun garuu nu dhukkubsa. Si jaal'anna. Yeroo mara si yaadataa jiraanna. Guyyaa Gooftaan dhufu ykn yeroo ofii deemsa keenya xumurree godaannu wal argina.

R.I.P Gurree koo"


Leave a Tribute:
 
LEAVE A TRIBUTE
Invite your family and friends
to visit this memorial:

Subscribe to receive e-mail notifications when others contribute to this memorial.

Click on a photo to enlarge.

This memorial is administered by:

Amenti Terfa

1181 views

Have a suggestion for us?

We are waiting for your feedback!