ForeverMissed
Tributes
Posted by Karan Kumbhar on July 27, 2022
पप्पांचे विचार
आयुष्यात फक्त चांगल्या विचारांची, प्रामाणिकपणाची आणि कष्टाची वाट पकडली ना तर यशालासुद्धा तुमच्यापुढे झुकव लागतं.

Leave a Tribute