Let the memory of Eben be with us forever
  • 28 years old
  • Born on December 20, 1982 .
  • Passed away on November 17, 2011 .
This memorial website was created in memory of our loved one, Eben Mashayamombe 28 years old , born on December 20, 1982 and passed away on November 17, 2011. We will remember him forever.
Posted by Hazel Musarurwa on 20th December 2016
oh mwanangu zvaizoyevedza sei dai uripo to celebrate your 34th birthday i really miss you and ihope whereever you are tichasanganiswa and your soul is at peace i love you today yesterday and forever
Posted by Hazel Musarurwa on 18th November 2016
it hasnt been easy mwanangu since you departed 5 years now but the memories are so fresh i dont think will ever heal from the cut you left but i know you are resting internally one day we be will together i love you son today and forever
Posted by Hazel Musarurwa on 16th November 2015
Today we mark 4 years mwanangu after you left us life has never been the same the dent you left will never be erased i miss you Eben you were a friend ,a son ,a father so loving and humble ahhhh vakanaka havararame panyika zvechokwadi ndinerudaviro you are at peace kwauri ikoko nomore pain and suffering will forever miss you
Posted by Hazel Musarurwa on 17th November 2014
Eben mwanangu its three good years after your departure but the memories are so fresh i miss you everyday of my life ...now life is meaningless without you mwanangu wish i could talk to you .you have visited me in my dreams but the visits were to short why eben i really want to see you often you mean a lot to me ndorangarira kukura kwedu tainga vatevedzani chioknamombe makarwadzisa makaramwei kudaro vanga rawakasiya harina anorivhara sadly missed mwanangu RIP
Posted by Hazel Musarurwa on 31st August 2014
Eben mwanangu dai kwauri wakwanisa kungotaura nesu kwezuva rimwe zvaro .....upto now still fail to understand why you departed so early kana goodbye zvayo sure vanga rawakasiya harina muvhari ... handichina wekuturira zvinondinetsa nevanji wakaramweiko kubva wafuratira usina kuoneka ......tichasangana i hope your soul is at peace ndinokurangarira mwana wangu waiva mutuma zvepedyo life is so meaningless with you..tarirawo nhiyo yako maka for everloved
Posted by Hazel. Nyatwa Musarurwa on 17th November 2012
Eben it was today on this time when I received a text message(you are no more) ndakanzwa kupererwa nerudaviro and zvaita kunge dambe asi zvedi you were gone and today ndinonzwa kudzamirwara zvisinei kuda kwamwari ndinovimba ugerenzvimbo inerunyararo wasvitsa gore nhasi tinokurangarirwa zorora murugare nenyasha dzachrist vende rawakasiya harina muvhari love you forever
Posted by Hazel. Nyatwa Musarurwa on 12th November 2012
Mwanangu I remember very well last year this time I tried to talk to you whilst you were travellling the last journey on this earth all you said to me was tete (ndiri kurwadziwa) handina Kuziva kuti these were the last words to hear from you pamazuva matatu akatevera ndaita ndikafona it was hard kutaura newe mwanangu you left me when I needed you most
Posted by Hazel. Nyatwa Musarurwa on 25th July 2012
It was a blow to lose you at such a tender age eben you will always be remembered .you left us with no words no hope.ndinonzwa kudzamirwa zvikuru pose pandiri asi zvisineyi mwari vakaita kuda kwavo zorora murugare rwashe nekusingaperi mwanangu will always love you
Posted by Anthony Musarurwa on 25th July 2012
bamunin zekutaura zinondenetsa. very quiet and humble he was. the nice ones depart first. really difficult to forget . who will replace this angel. i believe you re somewhere at a very nice and cool place. you deserve it. your picture and how you suffered for that shot time i met u will never vanish from my memory it will remain a stain on my brain. God bless and rest in peace son.

Leave a Tribute