Let the memory of EDITH be with us forever
  • 73 years old
  • Born on September 13, 1939 .
  • Passed away on November 18, 2012 .
This memorial website was created in memory of our loved one, EDITH ST. PIERRE 73 years old , born on September 13, 1939 and passed away on November 18, 2012. We will remember her forever.
Posted by B D on 15th October 2018
Mwen vreman dezole lefetke ou pedi yon manm fanmi w ki enpotan e ou renmen anpil la. Mwen swete tout fanmi an kontinye andire malgre moman difisil sa a. Pafwa moman an ka telman difisil, anpil moun ka vin panse Bondye pa gen sousi pou nou e sa pa vle di L anyen lefetke na p soufri, men sa pa vre ditou. An palan de Bondye, Ezayi 63:9 di n " Pandan tout tan yo t ap soufri a, sa te fè l soufri." Okontre Bondye bay nou yon bèl pwomès pou lavni sou tè a : " L ap siye tout dlo nan je yo, pap gen lanmò ankò, e moun pap nan lapenn ankò akoz moun pa yo ki mouri.." (Rev/Apokalips 21:4) e Li pwomèt "Pral gen yon rezirèksyon ni pou moun ki jis, ni pou moun ki enjis" (Travay 24:15) Mwen swete Jewova Dye bay tout fanmi a fòs pou andire nan moman difisil sa. Atik sa a sou www.jw.org ap kapab ede tout fanmi : https://www.jw.org/finder?wtlocale=CR&issue=2017-07&pub=wp17&srcid=share

Leave a Tribute