Luvuyo Kolosa
  • 58 years old
  • Date of birth: Feb 8, 1949
  • Place of birth:
    Corana Location, South Africa
  • Date of passing: Dec 23, 2007
  • Place of passing:
    Mthatha, Mbuqe Park Extension, South Africa
Let the memory of Luvuyo be with us forever
This memorial website was created in memory of our loved one, Luvuyo Kolosa, 58, born on February 8, 1949 and passed away on December 23, 2007. We will remember him forever.
Memorial Tributes
This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 6th July 2015

"Uyavuya wona umhlaba ngoba imbilini yawo imumathe amadoda namankazana ankumbulo zawo ziphuphuma ezingqindweni nasezintliziyweni zethu imihla ngemihla!"

This tribute was added by Ziyanda Kolosa on 6th January 2015

"Missing you noMavie so much today...i do find comfort in knowing that your spirit surrounds me always."

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 23rd December 2014

"Forever grateful!"

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 7th October 2013

"Kuluyolo ukukhumbula amaxesha obumnandi nawe. Besikucinga sikulinganisa ukuba ubuzakuthini xa ufika eRosedale kulaa veki iphambi kwale idlulileyo."

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 26th August 2013

"Ntlan' elihle! Ntlang' entle! Waba sisibonelo esihle wade wavalwa umkhusane. Sisahleli kuwo umnquba enguThixo kuthi, thina singabantu bakhe: kungoko sazosulayo iinyembezi emehlweni ethu!!!!!!!!!!"

This tribute was added by Ziyanda Kolosa on 11th September 2012

"Uthando olungako!"

This tribute was added by Mzukisi Kolosa on 11th July 2012

"Utyebile wona umhlaba ngoba uqongqoloza iingqondi namakhalipha enene. Sohlala sikukhumbula Ntlane!"


Leave a Tribute:
 
LEAVE A TRIBUTE
Invite your family and friends
to visit this memorial:

Subscribe to receive e-mail notifications when others contribute to this memorial.

Click on a photo to enlarge.

This memorial is administered by:

Mzukisi Kolosa

1073 views

Have a suggestion for us?

We are waiting for your feedback!