Maria Benner
Maria Benner
  • 81 years old
  • Date of birth: Oct 2, 1931
  • Date of passing: Apr 25, 2013

in Nederlands en in English-

Deze herdenking is gecreerd in gedachten van onze moeder, Maria J. B. Benner, geboren op 2 October, 1931, in Amsterdam en gestorven op 25 April, 2013, in Amsterdam. 

This memorial website was created in the memory of our mother, Maria J.B. Benner, born October 2, 1931 in Amsterdam and passed away April 25, 2013 in Amsterdam.

Marjolein en Mark Goedkoop-Roquas, Grasse, Frankrijk
Angelica Patricia en Mike Hammer, Ithaca, NY, USA

De muziek in de achtergrond was een van haar favorieten:
The background music was one of her favorites:
We'll Meet Again - by Vera Lynn - a 1940 recording.

Onze moeder is na kort verblijf in het ziekenhuis in vrede gestorven in gezelschap van een goede friend. Omdat we beiden in andere landen wonen, is het vooral belankrijk voor ons dit online te kunnen doen. Laat u alstublieft uw gedachten, condoleances en fotos hier achter (Tribute aan het eind van de pagina, of gebruik Story).  Zodra we meer gegevens hebben zullen we het hier laten weten.

Our mother passed away peacefully after a brief stay in the hospital and with a dear friend by her side. Because we both live in other countries, it is important to us to be able to do this online. Please leave your memories, condolences and photos here (Tribute below, or add a Story). As we gather more information, we will add to this site.

Update October 21:
Nederlands: Nu er enige maanden voorbij zijn gegaan en afgelopen 2 oktober Maria haar 82ste geboortedag zou hebben gevierd, grijpen wij dit moment aan om iederéén te bedanken voor alle vriendelijke gedachten en gebeden. We hebben over en weer veel gesproken en zijn heel tevreden over de voorspoedige afhandeling van haar zaken. We hebben haar laatste wensen naar eer en tevredenheid kunnen uitgevoeren, zoals het doneren van haar boeken aan de Theosophische bibliotheek in Amstelveen. Al hoewel de mogelijkheid en het gebruik van de website voor ons allemaal nieuw was en ondanks het enorme werk van Angelica op de achergrond om alles erop te zetten zoals de tekst van de ceremonie met geluid, was het een schot in de roos; mede dank zij uw gewaardeerde inbreng van foto's en verhalen. Maria zou ervan genoten hebben dat er nog steeds mensen zijn die naar de site terug keren en foto's bekijken of naar muziek van de dienst luisteren. Onze moeder had veel hechte vriendschappen en gelukkig heeft u ons een kijkje in uw hart gegund om deze vrouw te leren kennen.
Hartelijke groeten van Marjolein en Angelica

English: Now that some months have gone by and we have just passed what would have been Maria’s 82nd birthday, we want to take a moment to thank everyone for their kind thoughts and prayers. We have been talking a lot together and we both expressed the sentiment that we are quite pleased with how everything has worked out and that the finishing up of her affairs is nearing completion and that we executed everything according to her wishes to the best of our ability. Of note is that many of her books have been donated and now reside in the Theosophical library in Amstelveen. We also agreed that even though the website was forging new territory and especially posting the service, it has worked really well for the purpose. The fact that people continue to check in every now and then and perhaps look at some of the pictures, or listen to the music of the service again, Maria would very much enjoy.  We greatly appreciate all your stories and tributes. Our mother was a woman with many deep friendships and we have enjoyed seeing her through your heart and eyes.
With warm greetings, Marjolein and Angelica

UPDATE April 28: Marjolein is druk bezig geweest in Amsterdam en Angelica in Ithaca. Ze zijn bijna constant met elkaar in contact via telefoon en e-mail en werken samen om de laatste wensen te regelen. Ze waarderen zeer al uw medeleven. Ga alstublieft door om uw gedachten en gebeden te sturen via deze site, ook in het nederlands is het gewaardeert. Een belangrijke correctie - email adres is: 4angelicahammer@gmail.com Voor Maria was haar lichaam lang niet zo belangrijk als haar geest, dus de bijeenkomst op zondag via deze site zal het belangrijkste gebeuren zijn. Toch hebben wij gezorgd voor een zeer kleine bijeenkomst voor de crematie op Westgaarde, vrijdag, 3 Mei. Welkom vanaf 15:30 in de familie aula. Ceremonie: 16:00-16:30. Vertrek: 16:45. http://www.westgaarde.nl/westgaarde/. Schrijft u alstublieft als u wilt komen, rsvp nodig. Bloemen kunnen gestuurd naar: Uitvaartcentrum Westgaarde, Ookmeerweg 273, Amsterdam.  

Marjolein has been busy in Amsterdam and Angelica in Ithaca. They are in touch with one another almost constantly via phone and email and working together to make the final arrangements. They really appreciate all your condolences. Please continue to send us your thoughts and prayers via this page. One important correction - email address is: 4angelicahammer@gmail.com To Maria, her body was not as important as her spirit, therefore the gathering on Sunday via this page will be the main memorial event. However, we have made arrangements for an intimate gathering before the cremation at Westgaarde, Friday, May 3rd, 9:30pm EST. See specifics in dutch.
 

Een Viering van haar Leven - Update 5 Mei
Op zondag 5 mei, 15:00 (nederlandse Tijd); 9:00 AM EST; 13:00 GMT, nodigen wij u uit om Maria gezamenlijk te herinneren op hetzelfde moment op veel verschillende plaatsen en in verschillende tijdzones via dit website. Maria geloofde diep in de kracht van collectieve gedachten en gebed en zou zeer tevreden zijn met een wereldwijde herdenking evenement zoals we samen zullen creeren. Zorg dat u een kaars heeft die op dat moment word aangestoken en neem deel. We zullen de herdenking via een geluidsbestand op de website vooraf hebben geplaatst. Wij vragen u om het niet van tevoren te beluisteren, maar wacht tot de afgesproken tijd, zodat we dit gezamenlijk kunnen ervaren. Zodra u naar de website gaat zal de nederlandse versie beginnen te spelen. Er is ook een engels talig bestand. Om dat te kiezen, klik op het tab Galerij en kies Audio en klik op het engelse bestand. In het geval dat uw internet verbinding niet robuust genoeg is of er zijn streaming problemen, zullen we ook de tekst via pdf bestanden plaatsen die u op uw gemak kunt downloaden. Als focuspunt heeft Marjolein in de flat van Maria een mooi tafeltje klaar staan waar ook een kaars zal branden - zie de foto met de brandende kaars.  Het gehele evenement zal zo’n half uur duren. Als u van plan bent om deel te nemen - vertellen ons even kort waar je bent, en of je met anderen verzameld. Het zal leuk zijn om te rapporteren aan iedereen waar iedereen is - we zullen geen mensen persoonlijk noemen, alleen plaatsen. Email: 4angelicahammer@gmail.com. Wij danken u allen bij voorbaat voor uw deelname en voor uw lieve gedachten en gebeden. We genieten van de verhalen.

 
A Celebration of her Life - Update May 3

On Sunday, May 5th, 15:00 (dutch time); 9am EST; 1:00pm GMT, we are inviting you to join us in remembering Maria collectively at the same time in many different places and many different time zones via this website. Maria believed deeply in the power of collective thought and prayer and would be very excited with a global remembrance event such as we will create together. Please prepare a candle to be lit at that time and participate if you can. We will have posted the memorial service via a sound file on the website beforehand. We ask you not to listen to it all in advance, but wait till the appointed time so we can collectively experience this. The dutch version will start automatically as soon as you open the page. To choose the English version instead, click on the Gallery tab and choose Audio. In case your internet connection is not robust enough or there are streaming difficulties, we will also be posting the text via pdfs you can download at your convenience. Marjolein has created a point of focus in Maria’s apartment - see the photo with the lit candle. The entire event should take about half an hour. If you are planning to participate – please tell us briefly where you are, and if you will be joined by others. it will be nice to report to everyone where everyone is – we will not name people personally, just places. Email: 4angelicahammer@gmail.com
We thank you all in advance for participating and for your kind thoughts and prayers. Keep the stories coming.

Memorial Tributes
This tribute was added by Patricia Hoffman on 2nd October 2014

"Am thinking of you all on this special day with much love, Aunt Pat"

This tribute was added by Janny Kater on 30th September 2014

"Lieve Marjolein en natuurlijk Trix allereerste gecondoleerd met jullie moeder.
Ook alle verdere familie en vrienden gecondoleerd.
Vandaag ik zoek marjolein al veel langer heb ik jullie eindelijk gevonden
ik had het liever op een andere site gehad hoe gaat het nu na dus anderhalf jaar (het word iets minder heftig hoor maar het gaat nooit over)
Ik heb mijn moeder 11 jaar geleden verloren aan kanker gelukkig heb ik haar een jaar kunnen verzorgen en hebben we ontzettend veel gepraat
en veel alleen maar stil samen nadenken.
Dat maakte de verwerking naderhand wat makkenlijker.
Ik hoop voor jullie dat de verwerking van het "verlies"van je moeder te dragen is, alleen de stoffelijke aanwezigheid mis je af en toe best wel.
alsjeblieft mail me want ik wil nog veel meer van jullie horen,

zeker nu nog heel veel sterkte, Jaap Spieker (1622ed hoorn )
                                                         J.spieker@hotmail.com"

This tribute was added by Patricia Hoffman on 25th April 2014

"Dear Angelica and Marjolein,
You are on my heart and my prayers.
Much love, Aunt Pat"

This tribute was added by peter hammer on 23rd December 2013

"Marjolein and Angelica - we were going through the thoughts and memories everyone posted here in tribute to your Mother. With the holidays here, we wanted to light a candle for her here and hope that you have good memories throughout the season of her.

Love,
Pete, Erik, & Olive"

This tribute was added by Fenna Bolderheij on 2nd October 2013

"Dag Angelica en Marjolein,
Deze herinnering aan Maria's geboortedag is een goede aanleiding om jullie beiden te bedanken voor de hartelijke en zorgvuldige wijze waarop wij allen afscheid van Maria konden nemen. Ook de kleine kostbaarheden van Maria die Marjolein later nog weer voor iedereen klaar legden heb ik heel erg gewaardeerd. Oeps, karakters op! Love you."

This tribute was added by Antonie Graaff on 12th May 2013

"Met een kleine, maar toegewijde groep hebben we op 3 mei rond Maria gezeten. Bijzondere momenten, geleid door Marjolein, die voor iedereen tijd nam en met ieder gevoelens deelde. Angelica sprak vanuit de USA over haar moeders leven. Het was of Angelica tussen ons zat en of Maria herleefde. Lieve Angelica en Marjolein, we koesteren de goede herinneringen aan haar. Anthonie en Dirk Graaff"

This tribute was added by Nic en Loes Hofman de Wit on 10th May 2013

"Hierbij willen wij ons medeleven betuigen aan alle nabestaanden van Maria Benner. Zij was een klasgenote van ons op het Hervormd Lyceum. In 1949 maakten wij een vakantietrektocht in de Vogezen waar ook Mary bij was. Wij hebben daarna nog enkele keren een reünie met elkaar gehad. Wij bewaren heel goede herinneringen aan haar."

This tribute was added by Nic en Loes Hofman de Wit on 10th May 2013

"Hierbij willen wij ons medeleven uitspreken voor alle nabestaanden van Maria Benner. Loes en ik waren klasgenoten van Mary ( zoals ze toen werd genoemd) op het Hervormd Lyceum te Amsterdam. In de zomer van 1949 maakten wij met de klas 4B  een vakantietocht naar de Vogezen. Enkele jaren geleden hadden wij met elkaar nog een leuke reünie  in het Amsterdamse bos waar ook Maria bij was."

This tribute was added by Rik Gieltjes on 6th May 2013

"Veel sterkte toegewenst voor de familie en bekenden namens Stichting Roza Zorg."

This tribute was added by Coen Vonk on 6th May 2013

"Maria was een warm en liefdevol iemand die in je hart blijft leven. We wensen haar een goede reis, een welverdiende rust, en zeggen: ooit ontmoeten we elkaar weer want innerlijke banden gaan nooit verloren. We wensen de familie veel sterkte toe. Namens Het Theosofisch Genootschap, Coen Vonk, Bas Rijken van Olst"

This tribute was added by Josephine Finzi on 5th May 2013

"It was lovely to think of everyone joining together and sending their thoughts and blessings today. There was a beautiful breeze in the garden here in Dubai, and the wind-chimes (originally from Findhorn) sang in harmony with the spirit of Maria and with all who were listening. With love and light to you all....Jo (and Nigel)"

This tribute was added by Karol Hammer on 5th May 2013

"Angelica, you and your sister have made such a beautiful tribute for your Mom.  Thank you for doing it and for making it available to us all.  What a moving experience.  Love you,  K-"

This tribute was added by Erin Oates on 5th May 2013

"Maria was blessed with two beautiful daughters full of kindness and love. Thank you for your gift. Lovely memorial."

This tribute was added by Jos. Elmendorp on 5th May 2013

"Dit is een bericht van Gerry Giling (gebruik de pc van een vriendin)

Lieve Maria,
Onze wekelijkse gesprekken koester ik in mijn hart.
Heel veel Liefde en Licht van Gerry G."

This tribute was added by Erica Hooft on 5th May 2013

"Dear Maria, i'll treasure the moments and times we have spend together on the angel-seminars. You enjoyed them very much. Now you have returned home and can be among them (again).
I'll remember you as a openminded and warm harted woman."

This tribute was added by Reinout Spaink on 4th May 2013

"Lieve Maria, ik kende je als een zorgzame vriendin die altijd betrokken was bij hoe het werkelijk, diep van binnen, met mijn familie en mij ging. Niet altijd echter kreeg je dezelfde betrokkenheid terug, en vaak moet je dan ook eenzaam zijn geweest. Maar nooit hoorde ik je klagen, en bleef je positief. Dank je, Maria, voor het voorbeeld dat je ons gaf. Rust nu maar temidden van de sterren."

This tribute was added by Mike Hammer on 3rd May 2013

"I first met Maria in Virginia Beach.  She was very accepting and warmly welcomed me into the family. She took special joy in helping introduce me to several Dutch treats when Angelica took me to Holland to meet the family for the first time.  I will always remember meeting and having lunch with Angelica, Maria and Maria's mother, it was a very special meeting of the generations of Benners."

This tribute was added by willem bakker on 2nd May 2013

"Lieve Maria,
Dank voor al je wijsheid en vriendelijke woorden. Voor mij ben je een  echte vriendin,welke in mijn moeilijkste periode altijd een grote steun voor mij was. Dank voor de gezellige avonden bij de familie Spaink en je inbreng vol wijsheid.
Maria misschien tot ooit en ik wens je familie sterkte."

This tribute was added by Mappie Schroeder on 2nd May 2013

"Beste Marjolein en Angelica.
Gecondoleerd met het verlies van jullie moeder. Ik was tegelijkertijd met Maria in Overbosch (zorghotel). Wij hebben samen zijden sjaals beschilderd. Dat was leuk om met jullie moeder te doen en het was prettig om met haar te praten. Veel sterkte de komende tijd.
Met vriendelijke groet,  Mappie Schroeder"

This tribute was added by Marianna Benner on 2nd May 2013

"Thank you for letting me know of your mother's passing, now she and my dad can travel the heavens together and smile down on all of us. May peace and love walk with you always:)"

This tribute was added by Fiona Robertson on 1st May 2013

"My thoughts and prayers are with you at this sad time.  I hope that your many happy memories will be a source of comfort. Love, Fiona"

This tribute was added by Linda Tompkins on 29th April 2013

"Dear Angelica and Marjolein,

What a nice tribute this site is to your mother. I will be with you in spirit May 5th as you celebrate  your mother's life. My thoughts are with you both at this time of loss.
hugs, Linda"

This tribute was added by Hanny Bolderheij on 29th April 2013

"Lieve Maria,  Vechtster!!! En toch....... Maar nu heb je rust en geluk. Toch straalden je ogen als je me weer zag. Ik zal je zeer missen, maar gun je diep van harte de gelukzaligheid. Je vriendin Hannny"

This tribute was added by Ernst Schoenmaker on 29th April 2013

"Dear mortals,

As a moderate schoemaker, pilgrim and poet, I had several occasions to share some thoughts with madame Benner about Life. I joined her a couple of times in her tiny gallery-garden, to lend a hand... Bless you all !
See you all in the next heavenly Gardens !"

This tribute was added by Fenna Bolderheij on 29th April 2013

"Lieve Marjolein en Angelica, ik heb jullie moeder leren kennen als heel goede vriendin van mijn zus Patricia en later ook als vriendin van mijn moeder Hanny. Zij was altijd belangstellend naar iedereen en ik bewonderde haar ondernemingslust . Rolstoel en vele lijfelijke ongemakken weerhielden haar niet om voluit aan het leven deel te nemen. Ik wens jullie veel veerkracht bij dit afscheid."

This tribute was added by Judith Van Cleave on 28th April 2013

"Dearest Angelica, and blessings to you Marjolein who I have never met.  Your mother was such a striking woman, and for the brief time I knew her in England, she always impressed me with her knowledge and gracious presence.  It is always hard losing a mother and our prayers for your healing and her joyous reunion with loved ones the other side are with you all..  Much love, Judith and Chris"

This tribute was added by Tienke Klein on 28th April 2013

"Lieve Maria, bijna 40 jaar geleden ontmoetten wij elkaar, En in de vele jaren daarna groeide onze vriendschap steeds verder uit in blije en moeilijker tijden. Dank je lieverd. Je bent nu Thuis. Marjolein en Angelica,sterkte gewenst bij het afscheid, Tienke Klein"

This tribute was added by naomi appelman on 28th April 2013

"Lieve Trix,
gecondoleerd met het verlies van je moeder. Wij wensen jou en je familie heel veel sterkte.
Veel liefs en wij hopen je over niet al te lange tijd weer te zien,
Naomi en Joshua"

This tribute was added by Richard Moore on 27th April 2013

"Much strength and light in this time of sorrow. Maria was always one to help me find the focus I needed. A light and a laugh when needed. A challenge and a boost. Thank you Maria, it was good to know you and count you as a friend. Maria was one of the first people I ever gave a massage to, the beginning of a long practice.   Love and Blessings, Richard"

This tribute was added by Patricia Hoffman on 27th April 2013

"Dearest Angelica and Marjolein,
Please know that you are on my heart and in my prayers at this time especially.  Am deeply saddened to know of the death of your dear Mother.
Much love and sympathy,
Aunt Pat"

This tribute was added by Kristina Gashler on 27th April 2013

"Our thoughts and prayers are with you, Angelica! We never met your mother, but she must have been wonderful to produce a daughter as thoughtful and considerate as you are. We love you! - Dan and Krisy"

This tribute was added by jane edgar on 27th April 2013

"Angelica and Marjolein,
your mother was - one way or the other- a very special woman! One of a kind. My thoughts are with you. love, Jane"

This tribute was added by Josephine Finzi on 27th April 2013

"Although we are very far away, we are sending all blessings and our thoughts of comfort to the whole family at this sad time. In love and light.... Jo and Joy (and of course darling Nigel)"

This tribute was added by Mary Ranc on 26th April 2013

"May the Universe be with you all.  Life is so precious, isn't it.  I ask the Universe to be with you during this time and especially for those of you that are traveling.  The Universe will also protect your flight and plane and airports.  Love you all.   Mary and Kim"


Leave a Tribute:
 
LEAVE A TRIBUTE
Invite your family and friends
to visit this memorial:

Subscribe to receive e-mail notifications when others contribute to this memorial.

This memorial is administered by:

Angelica Hammer

3504 views

Have a suggestion for us?

We are waiting for your feedback!