ForeverMissed
Trang kỷ niệm này lập ra để nhớ ơn người Cha của chúng con là Ông Nguyễn Bác Tế, sinh năm 1933 , Quê quán Hoài Ân Bình Định.
Ông mất ngày 3 tháng 1 ÂM LỊCH ( 2020) tại số nhà 15 đường Đinh Liệt thành phố Nhatrang. Thọ 88 tuổi.
Gia đình gửi cốt của Ông tại chùa Hải Đức Nhatrang ......
Ông là gương sáng về tinh thần vượt khó trong cuộc sống.

Chúng con luôn nhớ về Ông.....
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on April 19, 2021
đã có 118 views......
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on April 9, 2021
Lễ tang ông ngoại năm 2020
Vui lòng mở hai link dưới đây::
Lúc di quan


https://bit.ly/2Q6OMxs

Lúc đến nhà hỏa táng: https://bit.ly/3wBZXim

Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on April 9, 2021
Lễ tang Ba Nguyễn Bác Tế tại nhà 15 Đinh Liệt thành phố Nhatrang.
Vui lòng mở link dưới đây:

https://bit.ly/2QbA3Bk
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on April 7, 2021
thắp ngọn nến sáng mãi để tưởng nhớ đến BA..của chúng con ...
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on April 7, 2021
Con lập trang này để ghi lại và thu thập các mẩu chuyện về BA của chúng con.

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on April 19, 2021
đã có 118 views......
Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on April 9, 2021
Lễ tang ông ngoại năm 2020
Vui lòng mở hai link dưới đây::
Lúc di quan


https://bit.ly/2Q6OMxs

Lúc đến nhà hỏa táng: https://bit.ly/3wBZXim

Posted by Phụng Nguyễn Ngọc on April 9, 2021
Lễ tang Ba Nguyễn Bác Tế tại nhà 15 Đinh Liệt thành phố Nhatrang.
Vui lòng mở link dưới đây:

https://bit.ly/2QbA3Bk
his Life
Ba Nguyễn Bác Tế là gương sáng học tập nâng cao tay nghề...
Ba rất có khiếu về âm nhạc và nghệ thuật.
Ngoài 70 tuổi Ba vẫn học về Photoshop để khôi phục chỉnh sửa ảnh rất khéo.

Ba đầu tư cho các con đều có một nghề nghiệp vững trong xã hội.

Ba quan tâm đến những người con rể những lúc khó khăn trong cuộc sống.

Bản thân Ba cũng học và hành nghề về thú y rất có uy tín.....

Ba là tấm gương sáng về vươn lên vượt khó trong cuộc sống....

Chúng con rất nhớ ơn Ba......

Ba Nguyễn Bác Tế là gương sáng học tập nâng cao tay nghề...
Ba rất có khiếu về âm nhạc và nghệ thuật.
Ngoài 70 tuổi Ba vẫn học về Photoshop để khôi phục chỉnh sửa ảnh rất khéo.

Ba đầu tư cho các con đều có một nghề nghiệp vững trong xã hội.

Ba quan tâm đến những người con rể những lúc khó khăn trong cuộc sống.

Bản thân Ba cũng học và hành nghề về thú y rất có uy tín.....

Ba là tấm gương sáng về vươn lên vượt khó trong cuộc sống....

Chúng con rất nhớ ơn Ba.....

Recent stories