Xuyen Thi Pham
  • 87 years old
  • Date of birth: May 8, 1929
  • Place of birth:
    Ha Noi, Viet Nam
  • Date of passing: Jul 6, 2016
  • Place of passing:
    Pearland, Texas, United States
Let the memory of Xuyen be with us forever

CÁO PHÓ

Vô cùng đau đớn báo tin đến thân bằng quyến thuôc.  
Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Cụ Nội, Cụ Ngoại của chúng tôi là


Bà Quả Phụ Nguyễn Đình Nguyên
Nhủ Danh Phạm Thị Xuyến

Sinh ngày 8 tháng 5 năm 1929 tại Hà Nội, Việt Nam
đã mãn phần ngày 6 tháng 7 năm 2016 lúc 4:30 sáng tại Houston, Texas
Hưởng thọ 88 tuổi

Linh cữu được quàn tại
Forest Park East
21620 Gulf Freeway, Webster, Texas 77598
Điện Thoại 281-232-3111

Nghi thức khâm liệm và phát tang sẽ được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa Thứ Năm ngày 14 tháng 7 năm 2016.

Giờ thăm viếng: Thứ Sáu ngày 15 tháng 7 năm 2016 từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Lễ di quan và an táng sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngà7 16 tháng 7 năm 2016.

Tang Gia Đồng Khấp Báo


Leave a Tribute:
 
LEAVE A TRIBUTE
Invite your family and friends
to visit this memorial:

Subscribe to receive e-mail notifications when others contribute to this memorial.

Click on a photo to enlarge.

This memorial is administered by:

Amy Tran

244 views

Have a suggestion for us?

We are waiting for your feedback!