ForeverMissed

   ഷീബയോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച നല്ല മൂഹൂർത്തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളൊ, വിഡിയോകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്  മറ്റുള്ളവരുമായി  പങ്കുവെയ്ക്കാൻ  ഇവിടെ അപ്‌ലോഡ്  ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മുകളിൽ "GALLERY" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഈ പേജിന്റെ താഴെയുള്ള 'TRIBUTE' സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്കു ഷീബയെക്കുറിച്ചുള്ള  ഓർമകളും, ആദരാഞ്ജലികളും രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.


Obituary 
 Sheeba Ouseph Paranilam, was born on March 17, 1971 in Chalakudy, Kerala, India to the late Ouseph Thekkiniath, and Sossa (Chuliadan) Ouseph.  She was married to her devout husband, Jose Paranilam for 25 years. Sheeba departed this earth on December 13, 2020. She is survived by her husband Jose, and two sons Alex, and Robin, her mother Sossa, her siblings Mr. Shabu Thekkiniath, Mr. Shaji Thekkiniath, and Mrs. Sheena Kanjirakadan, and their families. 

   In her early years, Sheeba was an extraordinary student. Throughout all of her primary and secondary education, she was top of her class. In addition to her academic excellence, she participated in speech and dance competitions, developing into a stellar, well-rounded individual. She was a role model and inspiration to all around her, having held many leadership roles within her schooling and always striving to try new things. Supplementing her education, she continued to develop in her faith, studying the Catechism and going to Sunday School. After completing her secondary education, Sheeba went on to complete her Bachelor's degree in Nursing at Calicut University in 1992. Then in the summer of 1995, she married her husband Jose Paranilam. 


   After their marriage, Sheeba immigrated to the United States where she initially lived with the Paranilam family in one house in Baltimore, Maryland. In this new country, she loved occupying her time with plenty of dancing, fishing, growing vegetables, playing with nieces and nephews, and spending time with family and friends. Sheeba also enjoyed performing cultural dances at various Kairali programs. She was known to be an active member in her new local community as well. 


   While in the United States, Sheeba went on to further her education. She obtained a Master’s degree in Nurse Anesthesia from Georgetown University in 2005. Sheeba then continued on to earn a PhD in Nursing from the University of Maryland School of Nursing in 2013. Soon after completing her doctoral studies, Sheeba acquired a M.B.A from Madurai Kamaraj University in 2014. She also obtained a Maryland real estate license in 2018. Sheeba always had a love for learning and education, recently she even went on to study towards a degree in theology. 


   Sheeba worked as a registered nurse at various hospitals in the Baltimore area before joining the Veteran’s Affairs Medical Center team in 2007, where she became the Chief Nurse Anesthetist in 2014. Sheeba loved her job and enjoyed providing excellent care to the veteran patients at the VA. She was also involved in various organizations, whether it be cultural (Kairali), professional (IANAM, MANA, Hopkins School of Nursing) or religious (CCD, 4Life, Women’s Forum, Parish Council). Her loving heart, humble mindset, and infectious personality made her a beacon of guidance for all in the community. 


   Although she received many awards and accomplishments, the one she took most pride in was raising her two sons Alex and Robin. In addition to pursuing higher education and working full time, she was devoted in taking care of her sons as well as her parents and in-laws. Sheeba knew the significance of keeping family close, and she exemplified this throughout her life. She was happiest when spending time with her family, and she emphasized the importance of education and faith. Sheeba was described by many relatives, as the one who bridged the gap between the two generations of her family.  She was known to be the one that explained the history and traditions of Kerala, to the younger people of the family. Sheeba always encouraged her kids to try new things, to do their best, and keep God close. Furthermore, she was a role model to all within her family. Sheeba welcomed anyone into her home and enjoyed spending time with others. She had a charismatic and friendly nature, being kind to anyone and everyone she met.


   Sheeba passed away peacefully in her home after a battle with cancer. She was surrounded by her family and friends, as per her wishes. A true kind soul, Sheeba will be missed by everyone. However, she will forever be in our hearts.


   In lieu of flowers we request everyone to send a donation to Mercyful Charities. Donations will support low income and less fortunate families fund student education in Nursing. 
(https://www.mercyfulcharities.org/honor-campaign/)
Viewing 
Friday December 18, 2020

St Alphonsa Syro Malabar Catholic Church
5709 Oakland Rd
Halethorpe, MD 21227

Viewing - 5 - 6PM ET

Qurbana/Mass - 6 - 7PM ET (No Viewing during Holy Qurbana)

Viewing - 7 - 9:30PM ETFuneral
Saturday, December 19, 2020

St. Alphonsa Syro Malabar Catholic Church
5709 Oakland Rd
Halethorpe, MD 21227

Qurbana/Mass 9 - 10AM ET (No Viewing during Holy Qurbana)

Viewing 10AM - 12:30PM ET 

Transport to Cemetery 12:30 - 1PM ET 

Loudon Park Cemetery
3620 Wilkens Ave
Baltimore, MD 21229

Interment 1PM ET

Following the Interment, the family will provide boxed lunches near the gate of the cemetery. 

Livestream

Please follow any link below for the live stream of the Wake and Funeral Services:

(All times above are in Eastern Standard Time)
Vimeo

St. Alphonsa Church

മൃതസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം കാണുന്നതിനായി മുകളിലുള്ള ലിങ്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.Due to COVID-19 restrictions, the church is restricting attendance of the Qurbana/ Mass for both days. During the Viewing times, ushers will guide groups through the process of entering the church and leaving immediately after paying their respects. We ask those who entering the church to wear masks, use hand sanitizers, and respect social distancing.

According to CDC and local COVID-19 guidelines, there may be a possibility of change in schedules or more restrictions put in place. Please be aware of any possible changes. 

We ask if you have any symptoms, feeling ill, or believe you have been expose to COVID-19, please stay home and used the livestream. 

Posted by Mary Jose Paul on March 18, 2022
Thinking of you, beautiful soul on this special day! prayers
Posted by Huyen Khong on March 17, 2022
Thinking of you on this special day Sheeba. I really miss you.
Posted by Sharon Thomas on March 17, 2022
Miss you Sheebs… especially your smile…happy memories of you on your birthday!!
Posted by Alphie Rahman on March 17, 2022
Happy Birthday Sheeba. Hope you are dancing with angels on your birthday! Miss you and think of you often.
Posted by Amanda Beccaloni on March 17, 2022
Happy heavenly birthday, Sheeba. You are missed. I think of you often. Hope you are resting peacefully.❤️
Posted by Amanda Beccaloni on March 18, 2021
Happy Birthday, dear Sheeba. Wishing you were still here with us. Missing you. 
Posted by nora din on March 17, 2021
Happy Birthday Sheeba and today's Saint Patrick's day. You're now one of the saints looking out for us and thank you for being a special part of our lives. We miss you. We're praying for peace and comfort for your family.
Posted by Huyen Khong on March 17, 2021
Today is our birthdays Sheeba. As before, you and I would be exchanged a few words to wish one another a happy day.
This year is different, I wouldn’t receive your reply however I still think of you and wishing that you’re still here with us.
Posted by EDGARDO LUGO on January 31, 2021
I am heart broken and sorry to hear the passing of Dr. Sheeba. Some years ago we used to have conversations while at AVANA meetings, we talked about the problems in the VA anesthesiology departments, our common CRNA goals, and her vision to make those issues better. She was a great CRNA leader. Please accept my heartfelt condolences. May God bless her family and friends all with comfort and peace.

Sincerely,

Edgardo Lugo, DNP, CRNA
Posted by Edward Callender on January 26, 2021
I was so sorry to hear that Nurse, and former Chief of Anesthesia, Sheeba Paranailam , passed away.
I just read about her passing today, January 26, in the VA Insider Newsletter that we receive as employees at the VA Medical center .

She use to always come to our department for various
items: printing & graphics and for patient photography requests.

Sheeba was always so nice to everyone .
We are all in shock and sadness about this because it just seems like we just saw her not that long ago coming to our office .
I want to extend to the Paranilam family , friends, and colleagues at the VA Medical Center in Baltimore, our heartfelt sadness at the loss of such a wonderful person like Sheeba.
May she Rest in Peace, indeed she will be sorely missed by all of Us .

Sincerely, Ed Callender, VA Medical Media Department 

Posted by David Tesheira on January 26, 2021
I have seen this lady in elevator and in passing and always remember her for her friendly disposition for she always wears a smile , and quick to acknowledge everyone. I know we all have to pass one day, but I am definitely shock to see this remarkable spirit at the VA moving on so early in her life. I wish her family comfort at this time of great lost - may her soul rest in peace.
Posted by Kusumam Pavanal on December 23, 2020
Our heartfelt condolences, thoughts and prayers to Jose, Alex, Robin, Ammachi, Paranilam and Thekkiniath families on the sad and untimely demise of Sheeba. May God comfort you during this difficult time.

Sheeba was such a caring and compassionate person, beautiful inside and outside. During one of our conversations about Faith, Sheeba said “You know, Heaven is so beautiful”. I still remember the excitement and joy in Sheeba’s voice. Though we were talking over the phone, I am sure Sheeba had her beautiful captivating smile on her face then. Sheeba gave us all hope, prepared well for the BEAUTIFUL HEAVEN and went ahead of us! Rest in peace Sheeba! 

-Jay, Kusumam and David Pavanal
Posted by Huyen Khong on December 20, 2020
My deepest condolences to the Paranilam’s family. It’s still a shock to me to realize that Sheeba is actually gone. She was one of my closest friends at the VAMHCS. I always admired her kindness and dedication to all the things in her life. 
Rest In Peace, Sheeba, I really miss you.
Posted by Joy Paul on December 20, 2020
Our heartfelt condolences, love and prayers to Josettan and family. RIP. May Sheeba’s life and work inspire all of us to do more good with our own.
Joy Paul, Elizabeth and family
Posted by Happy Geevar on December 19, 2020
Sheeba chechi and Josesttan are the names that echo in my house, more than any other couple, for their love and support for others!
We miss you, Sheeba Chechi. You were an absolute gem, and I cherish those few moments we spent together. You are adored and admired by so many, for your compassion, kindness, and career success. Your memories will be in our hearts forever!!!
Keeping Josesttan, Alex, Robin, Ammachi and all other family members in our prayers. May God’s love enfold and comfort you during this time of grief.

Happy Geevar.
Posted by Anu Aluvathingal on December 19, 2020
Posted on behalf of Rajan and Jessy Kuruthukulam and family, Aranattukara, Thrissur.

It became a truth that we have to say goodbye to a beautiful friend of our family, and Paranilam family say goodbye to their proud daughter, who achieved great heights in the land of fortunes.

Memories are coming flooding back. The first instance I met Sheeba was when I went to her home with Jose and Saby.
Then an unforgettable trip to Munnar and Tuticorin. Down memory lane familiar faces are coming one by one. Appan, Amma, Flory chechi, Rajan chettan, Saby and Sheeba's father.

I remember Sheeba as a diligent person with multi talents. She was a person who made Paranilam family immensely happy. A nursing graduate from University of Calicut, she treasured a passion for learning. A master's in nurse anesthesia, Doctorate in nursing and another masters in business administration testify the nature of passion she treasured. One can be good but need not be successful, but Sheeba was both good and successful. She leaves too soon, but leaves a legacy without limits and a void that is difficult to be filled. There is still much to be said, but for now I pray God Almighty to give strength to family members.

I and Jessy treasure the beautiful moments lived with her and we take this opportunity to send our deepest condolences to Jose, Alex, Robin and also to all her other family members and friends.

Rest in peace dear Sheeba, you will never be forgotten. You will live in our hearts forever.

- Rajan & Jessy Kuruthukulam
Posted by Mary Francis Erinjery on December 19, 2020
We never would have felt ready to say good-bye to someone as special as Sheeba, but this time feels especially tough. Wishing your family comfort and strength for the days and weeks ahead. We’ll be praying for all of you.”
Posted by Mary Jose Paul on December 19, 2020
Deepest condolences to the family. She will be remembered in our hearts forever. She has always been a big blessing to our family.We are forever grateful for all that she has done for us. It's too early to miss such a wonderful person. We share this grief with the entire family.May her soul rest in peace.Prayers-Jose Paul and family.
Posted by seenia mathew on December 19, 2020
I have known Sheeba chechi for the past 5 years. She was a great mentor, colleague, supervisor, and a good friend. Moreover, she gave me a place in her heart as her little sister. We used to talk about a lot of things, our personal and work life, career, spirituality, charity works, parenting and many more. I still feel you around, especially when I am at work, I feel your presence. Words are not enough to describe Sheeba chechi. She touched many people with her kind heart. No matter how stressful the situation is, I never seen her upset or angry. She was the one holding our department together. It was not a workplace for us, she made us feel like it was our home. Many days she never got to eat lunch, but she made sure we all got lunch break. She attended mass in our chapel every day at work. If she is in the operating room, you see her either holding the patient’s hand during their surgery or praying rosary. She gives bible and spiritual books to patients and families if they need one. She had a white board outside her office where she writes inspirational words which she told me to continue to write when she was sick. She used to pray with us in the morning before the day started. Before the pandemic, she was trying to find out a way she could volunteer in a hospice facility. I can write pages about her. One of our colleague used to say Sheeba will go and work in the VA central office one day, yes, she is promoted to the central office in heaven with our Lord. She told me that she has completed all her responsibilities in this world and was dreaming about heaven. Sheeba chechi, now you have more responsibilities from above, watching all of us. Be our guardian angel. I miss you so much.
Praying for Ammachi, Josechettan, Alex and Robin for strength and comfort.
Posted by Sunitha PC on December 19, 2020
Beloved Sheeba,
You were the star of 8th Batch BSc Nursing at Govt College of Nursing Kozhikode during our period. Your beautiful wide eyes , typical Thrissur slang , cheerful and caring nature will stay in my memory for ever.
I can remember you completely immersed in studying ( ofcourse biting your nails in between), during exams and forgetting sleep too..You always did the best you could..hardworking to the core .
During cultural events we worked together. I really cherished watching your dance performance through the side curtain most of the time as it used to be my responsibility to play the music for you .I used to have very tensed moments as we never had a spare cassette to play in case it didn't work .Thank God the cassette never ditched us .
You are always my favourite example when I teach my students about Career Opportunities, extended role of nurses etc , taking pride in sharing your success as a Nurse Anesthetist.

I have vivid memories of our first day in OT as students and you fainted seeing blood..look at you now ..managing complicated surgeries as Cheif Nurse Anesthetist..Love you my dear you have conquered fear .
You gifted me and Shering your PhD theses, it's a treasure for me ..a souvenir of your excellence.

Last few weeks were of prayers , requests etc with God as we all wanted you back to life . God wanted you more than all of us ..giving you a beautiful new world with no pain and sufferings. There will be a day we meet again dear Sheeba .
I feel happy and fortunate to have you as my beloved friend..fresh and sweet in my heart for ever.
My prayers for your loving family and hope they get enough strength to bear the huge loss .

Love you

Sunitha PC
Posted by Vinson Palathingal on December 18, 2020
Jose was president of Kairali when I was the president of KAGW in 2008. Sheeba was at the forefront of working with Jose in all his community activities. They both worked so closely with us in many initiatives that brought Baltimore-Washington Malayali communities closer than ever before. Such help included generous sharing of their databases with KAGW to make our Talent Time program a huge success. Sheeba was at the forefront of all the arrangements including food coordination and games. Sheeba made sure that it was one of the best Mallu community picnics ever, that too jointly with us both KAGW and KCS, under Jose's and Kairali's leadership.

Sheeba was a very generous, warm, and sincere person. Asha and I are deeply saddened by her untimely departure. With the love, care, and support Sheeba had for the entire Baltimore-Washington Malayalee community, we will miss her dearly.

Dear Jose, she will be the guardian angel to always pray for you and your boys. My prayers for you and your boys for all the strength you need to cope up with this tragedy.
Posted by Greena Pallithanam on December 18, 2020
Dear Sheeba,

Still hard to believe that you are not with us any more. I cherish every moment we were together in College of Nursing Calicut. Lots of good memories-unexplainable and unforgettable. I remember all the fun we had together in Room 30 of College of Nursing Hostel.

I remember the day I met you in Baltimore Church after 23 years. You took me home and dropped me at the airport. I remember seeing you in Philadelphia after you were diagnosed with cancer. I remember your bold words “it is God’s plan for me. I am offering my sufferings for salvation of souls”.

You were ahead of us always in life now in death too. You are an extraordinary example in earth and in Heaven.

My heart goes out to your beloved Jose, your precious boys and entire family.
Posted by Thomas Abraham on December 18, 2020
Dear Jose & family

So sorry to hear the death of Dr. Sheeba. Please accept of our heartfelt
condolences. May God bless you all with comfort and peace at this difficult time. 

Briget & Thomas Abraham
Posted by Shiny Mathew on December 18, 2020
Sheeba chechy, we knew you are an amazing woman from the first time we talked to you. Your sweet personality, kindness and contagious smile will forever leave an imprint in our memories. You used practically beam with pride as you talked about Ryan and Ammu's altar service. We are so grateful to you and all of the Paranilam family members for receiving us so warmly into St. Alphonsa. Thanks for being a champion for the cause of Pro-life and for your support during my pregnancy. To say that you will be sorely missed is an understatement. But we know that your kindness and warmth will live on through the two gems you have left behind: Alex and Robin.

Keeping Jose chetta and Ammachi in our prayers too. Your smile will live on in our hearts until we meet again. 

Roy and Shiny Mathew and kids
Posted by Bindu Paul on December 18, 2020
Sheeba Chechi you were my best friend &elder sister too.We used to talk for long time over telephone &always called me Bindukutty. When I hear your pleasant voice,it really filled positive energy abundant in me.
We both studied in SHCGHS,SH College &College of Nursing,Calicut.You was my senior,Our School leader&always first in curricular &extracurricular activities.You were so talented so I used to look at you with admire.
When we were in College of Nursing, as we were from same place you took care of me lot.For Holidays we travelled together,when you go to your Mema’s house you used to took me also.Your all Family became close to me. I always remember,every day you goes to Devagiri Church to attend Holy Mass .I used to come with you.You taught me how to pray and to be close with Jesus. I told you once you are a blessed child of God.You are so humble,talented,beautiful,religious &greatest woman I ever known.
I cherished each moments we spent together.Those days you,Josettan,Alex &Robin was with me in Dubai are the most remembrance for me here.
Las year we both came together for Vacation in November.The next day morning itself you came to see me.You liked homemade foods.That day we spent together,visited Appachan,Ammachi &Mema. I expected next time I can see my Sheeba Chechi more healthy &beautiful. I never knew it was the last time I can see you.
I did not know you was very sick.Every time I messaged, replied in small words.
On December 13th when I saw your photo in FB posted by Shabu Chettan I was so worried. I consoled myself,nothing happened to you and messaged you. I was waiting for your reply without knowing anything.
I know your loss is hard for Josettan,Alex,Robin,Ammachi,Sheena Chechi,Shabu Chettan ,Shaji Chettan. I know you are in Heaven looking at all of us&Guiding us
My heart felt condolences and prayers
Posted by Rajalekshmy Menon on December 18, 2020
Heartfelt condolences to the family!!! May her soul Rest In Peace.
We have met Sheeba with her husband Jose Paranilam (who was our classmate in
B. Com) on our reunion of B. Com1983 batch of PMG College, Chalakudy. We became good friends and had ocassional talks after that. She was a nice lovely lady.
Sheeba, I have kept TULASI seeds - for giving you on your next visit to India. But God called you to heaven before. We will miss you, remember you always.
Prayers to dear Jose and kids.

PMG GROUP
Posted by joshy vadakkan on December 18, 2020
Heartfelt condolences.
May the Almighty God give enough strength and courage to family to overcome the greatest lost. Rest in peace.

I never saw or talked to Sheeba,  but Sheeba and Josettan family are very familiar to us through Koodaly family for the last few years.
Posted by VIJAYASREE K V on December 18, 2020
Let the almighty god give courage for everyone to cope up with this great loss. The CNC family will always remember you sheebachechi for all u have stamped in this world. A very Smart, lovely student of 8th batch. We all will cherish the lovely smile and sweet memories for ever.
Posted by kochurani Benny on December 17, 2020
Sheeba,
I cannot believe you left this world to receive your reward in Heaven. I did not get a chance to say goodbye to you. Last time when we met, you talked about life after death, and how being in Heaven would be so beautiful. I was amazed by your faith and trust in our Lord.

The memories I had with you will last forever in my heart. Room # 30 in our Nursing hostel would have never been the same without you. I still remember the times where I would sit and watch while you were practicing your dance steps before performing in college. I loved watching you dance! I am happy that we were able to continue our strong friendship even after college. I remember when we would come to Baltimore to spend time with you and your family. Thank you for the multiple visits to our home too.

You always worked hard to achieve your goals, and at the same time you would encourage others around you to achieve their goals. Your encouragement was one of the reasons why I pursued higher level studies in nursing. I always proud to tell others about you and how you achieved the highest degree in Nursing. Learning was always a passion for you whether it was for studies or extracurricular activities.

I know how hard it is for Jose Chettan, Alex, Robin, Ammachi, Shabu, Shaji, Sheena and all other family members to accept this loss. My condolences to the family. However, you knew even if you are not physically with us, you will be spiritually there to watch over us from Heaven. Let our God give us the same strength, trust, and faith you had in our Lord.

Sheeba , may your soul Rest in Peace. I miss you, but I know we will meet again one day.
With Love,
    Kochu
Posted by Kadaba Rahman on December 17, 2020
Still trying to realize this reality. Can’t believe Sheeba Paranilam is not amongst us anymore. Sheeba had a magnificent personality, infectious smile, she was there to help anyone in need. Her calm and poise nature was exceptional. I was fortunate to work very closely with Sheeba Paranilam when she was souvenir committee chair during my Kairali of Baltimore presidency. Our heartfelt condolences to her husband Jose Paranilam, her mother, sons Alex and Robin and to all family members. My heart goes out to all of you who have known and loved Sheeba. Rest in peace.
Posted by James Thomas on December 17, 2020
Dear Jose Paranilam, Alex, Robin, and Ammachi,

I would like to convey my deepest words of sympathy to you and hope and pray that God Almighty will give you the strength to bear this personal loss. Please know that you are all in our hearts. Sheeba was always sweet, charismatic, and was so loving and giving. She will surely be missed by this entire community. We will always remember the generosity and kindness she always showed to others. Sheeba’s departure is not only a loss to her family, but also a loss for our family and to the community.

James Eyalil
Posted by Karen Patrick on December 17, 2020
My prayers goes out to sheeba’s family!!! She was a wonderful woman, I had the pleasure to know her for only 13 years and she always brought joy to my heart when I saw her. I will miss our talks!! You will deeply be missed. But I’m sure god has other plans for you to live your forever journey. Always and forever I will never forget what you’ve done for me!!
Posted by MESHONDRA COLLINS on December 17, 2020
Words can not express the heaviness in my heart to hear of the passing of Sheeba. God came down and picked a beautiful flower from this earth. Her spirit exuded the light of an angel. Her smile was intoxicating. She was positive always. She will truly be missed.

Seasons pass us by and we think that we've got time but here we are at the end. It's hard to let you go, we'll miss you more than you know but we won't forget how you made us feel. God rest your soul sister. Sheeba you will be missed tremendously!

                                    Love Me Me Collins
Posted by Girija Das on December 17, 2020
There are no words to express my sorrow!
Josettan& Makkal & Ammachi, we pray that God comforts you! I remember Sheeba to be the collected, cool , quietly confident , tall junior kid. She danced into our hearts with “ Vaisali” . Multi talented , she inspired many, & found time to dance! She left her “ Chilankas” behind since Angels get their “ Chilankas” from God above! Will be there tomorrow “ mole” to see you and say bye! Love you kiddo! Girija Das ( 6th batch CNC. Calicut)
Posted by Shaju Joseph on December 17, 2020
Sheeba, known you ever since you were my sisters classmate more than thirty years ago. You were a wonderful soul with a great smile always. You must be Gods precious flower , is why he took you so early. Let God grant you eternal rest!
Posted by Baby Mathews on December 17, 2020
We are saddened to hear about Sheeba's passing.We still remember the pretty, smart young Sheeba welcomed as the Princess of Jose in the Paranilam homestead.Her sweet smile always beamed with a positive energy.We ever remember her active participation in the family groups and service mind, with high admiration.
We hope and pray that you will have strength during this time of loss.Sheeba live ever in our hearts.Nothing will make your loss easier.Our deepest condolences to all.
                            Baby Mathews
                         Aluvathingal Family
                     
Posted by Agnes Therady on December 16, 2020
The National Association of Indian Nurses of America (NAINA) is deeply saddened to lose Sheeba from our midst. Sheeba was one of the founding members and past Secretary of the Indian American Nurses Association of Maryland (IANAM) who served the organization admirably from its beginning until recently. She was an authentic leader, a generous giver who nurtured her team with love and kindness. She was an inspiration to many Indian nurses. In the words of Lincy Koodaly, " she was my role model and she was the reason I became a nurse anaesthetist." Her life story is one of commitment, determination, enthusiasm and discipline to achieve what she set out to do no matter the odds. We, the nurses at NAINA pay homage to Sheeba for her immortal contribution to the profession of nursing as evidenced by her exemplary work. Sheeba embodied the values and virtues of nursing in her practice and taught others to do the same. We will remember her with gratitude, pride and honor. Her memory will be a blessing for all of us.
May the good Lord grant eternal peace to Sheeba's soul and solace to her beloved family.
- Sheeba's grieving friends at NAINA
Posted by Rincy Jose on December 16, 2020
Remembering Sheeba as a loving, generous and very calm person with a smile on her face always. I was fortunate to know her more during Thapas retreat and 4 Life activities.
May her soul rest in peace.
Our thoughts and prayers with the family during this difficult time. May God strengthen you all.
Prayers,
Jasmin, Rincy, Rahul and Reshma.
Posted by Fr Pauly Thekkan CMI on December 16, 2020
I am Rev. Pauly Thekkan CMI from NJ, the family friend of the Paranilam family. Both Jose and Sheeba would never let me pass through Baltimore, without taking a break to taste their delicious food and hospitality.

No one could ever meet Sheeba without being captivated by her beautiful and contagious smile. A smile that will always remain in your heart and one that you will never forget. Only God could have given Sheeba such a warm and caring smile, and HE must have been thinking of HIS own Mother, Blessed Mother Mary with her kind and gentle smile.

Sheeba was also a Mom, like Our Blessed Mother, she not only devoted her life to her husband Jose, children Alex and Robin and her family, but also dedicated her life to "giving", always thinking what she could do for others and then doing and giving to them to make them happy. Sheeba had a very magnetic personality, and the more you were with her; the more you wanted to be with her. She truly was a gift from God.

Sheeba is now smiling with God, and He is saying to her - well done my beautiful daughter. Sheeba has left a mark in my life and in my heart and those cherished memories will always be there with me. All of us who knew her were truly blessed. May she forever rest in the arms of God and may He always bless her with all of the joy and happiness that she so graciously gave to all of those she loved and were near and dear to her.

“I know for certain that we never lose the people we love, even to death. They continue to participate in every act, thought and decision we make. Their love leaves an indelible imprint in our memories.” -Leo Buscaglia.
Posted by Shaju Joseph on December 16, 2020
From sr. Treesa

It is very difficult to to accept that Sheeba is gone from this world. We studied together 4 years in nursing college. Since we carry the same name we were together for the rotations. She was a beautiful soul. Humble but determined. Always willing to lent a hand. Very talented, studious, like challenges but funny. We went our own ways but later came to know that she climbed the ladders as determined. But kept her simplicity. I remember our excursions, study tours, Jesus youth and cultural activities. I am sure you are enjoying your eternal life with our Lord Jesus Christ. You will always be remembered. My heart felt condolences to Mr. Jose, Ammachi, her pride and joy Alex and Robin. You all are in my prayers.

Sister Treasa Jose. (Sheeba P.J)
Posted by Jasmin Jose on December 16, 2020
Our heart felt condolences and prayers. God bless!

-Jasmin & Rincy family
Posted by Sharon Thomas on December 16, 2020

What a privilege it was to know Sheeba..She exhibited 2 seemingly opposite characteristics... fierce courage matched with such humility. She was such a generous spirit... freely giving not only of her money but perhaps even more valuable.... her time. Her door was alway open to anyone who wanted to stop by for a chat or advice. Many times I would knock on her office door, only to find someone else had beat me to the pleasure of spending some time with her. She gave her everything.. until she could give no more. Thanks for showing us all to live well Sheeba. My prayers go out for her dearest family.
Posted by Deena Anand on December 16, 2020
Sheeba was a kind hearted person. She went out of the way to help those who were in need. We truly miss her and weep with the Paranilam's family.

Psalm 34:18. The LORD is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
Psalm 147:3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds.

With prayers and love,
Anand & Josephine
Posted by nora din on December 16, 2020
Our condolonces to Sheeba's family. We'll miss her. She's our sister in Christ. We'll miss seeing her at VA chapel celebrating with us the11AM Mass with Fr. Austin & Fr. Chris. She exemplifies faithfulness, humbleness, kindness, dedication to her family and job. She gave all her talents while she was here on earth. God's welcoming her saying "well done my good and faithful servant". Her reward's Eternal life with Christ. May you rest in peace Sister Sheeba.
Posted by Dr. Leke Ogunmefun, MD on December 16, 2020
Very difficult news to accept, but God knows best. I will always remember Sheeba for her kindness and compassion. She really cared. She was deeply righteous and very loyal. She was always truthful and had integrity. Yes, she was one of my favorite people at the VA. Jesus said, “I am resurrection and the life...” May the good Lord give strength and comfort to the husband, sons and entire family.
Posted by Kiran !!! on December 16, 2020
We are so sorry for your loss..
"The Remembrance of good done those we have loved is the only consolation when we have lost them"-Demoustier.
She may be gone from our sight ,but never from our hearts. Our family extend prayers to the whole Paranilam Family.
Our thoughts and prayers are with you always

Sunny Aluvathingal & Family
Palakkad
Posted by Rosalia Scalia on December 15, 2020
Sending Light and Love to the Paranilam family on the loss of Sheeba. We worked together at the Baltimore VA Medical Center, and I always admired her kindness, compassion, and empathy for her patients and for those around her. We found something other than work to chat about whenever we saw each other--namely music--tabla and sitar. When all the nurses wore white on their White Day, she wore the most beautiful eyelet sari--of course, the white uniform of her nursing school in India.The world is a chillier, darker place without her bright light shining forth. Pls accept my deepest condolences.
Posted by Preeti John on December 15, 2020
I got to know Sheeba only during the last 3 years. She was kind, compassionate and had a remarkable positivity and zest for life. She had great work ethic and always strived to do her best for patients. Her family meant the world to her, and she often talked about her loving sons and devoted husband. I cannot imagine how difficult this must for Sheeba's family, who experienced her warmth and love on a daily basis. My thoughts and prayers are with her family. Rest in peace, Sheeba. You left a lasting impression on many of us and you will never be forgotten. 
Posted by Letha Joseph on December 15, 2020
Dear Sheeba, whenever I heard your name from our common friend, Alphonsa, your face came to my mind and your face always had a smile. We met a few times and talked on occasions and your positive spirit left good memories for me. So, I can only imagine what your dear ones are experiencing at this time of pain. My prayers for your family and friends. You had a purpose and you did well. Now, it is time for your eternal reward.
Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her! May the soul of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace
Posted by Fr. Binoy Akkalayil Lucka on December 15, 2020
I am fortunate to know Sheeba Paranilam for so many years. She was an inspiration to so many in our community. Mr. Jose Paranilam considers me as his younger brother and I had special place in his family. I was blessed to hear confession of his parents as well as Sheba’s parents too. I was really blessed to talk to Sheeba, hear her confession and spend some time with her and the family during her final moments on this earth. We lost an inspiring person, but Heaven gained another angel. She is in a place where there is no more pain and struggle. We pray for her soul. Comfort and peace to Jose Chettan, Alex and Robin. 
Your brother Rev. Binoy Akkalayil Lucka, O.SS.T
Page 1 of 2

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Mary Jose Paul on March 18, 2022
Thinking of you, beautiful soul on this special day! prayers
Posted by Huyen Khong on March 17, 2022
Thinking of you on this special day Sheeba. I really miss you.
Posted by Sharon Thomas on March 17, 2022
Miss you Sheebs… especially your smile…happy memories of you on your birthday!!
her Life
Dr. Sheeba Ouseph Paranilam passed away on December 13, 2020. 

With compassion in her heart and service in her being, Sheeba always wanted to serve the sick and poor, and that desire led her to the nursing profession, which she began in India. She graduated from the College of Nursing Kozhikode in Kerala with a bachelors in 1992. She completed a master’s in nurse anesthesia in 2005 from Georgetown University, then a PhD in nursing from the University of Maryland School of Nursing in 2013. She continued her education and completed a master’s in business administration (MBA) from Madurai Kamaraj University in Tamil Nadu, India in 2014.  She joined the team at the VA Maryland Health Care System in 2007 as a Nurse Anesthetist. Once asked what she found most challenging, she replied “The most challenging part of my job as a nurse anesthetist is to keep my most ill and elderly Veterans safe and comfortable by watching their every breath and every heartbeat in every second while they are entrusted to my care during anesthesia.” 

She married Jose Paranilam on June 25, 1995, and immigrated to Maryland in the United States that same year. There, she joined with local Malayalees and contributed to organizing functions and activities to bring the community together. She became a central figure among Indian Catholics in Maryland and an executive member of Kairali of Baltimore. She brought her passion for Kerala culture and classical Indian dancing to area youths, and received many accolades for her talents. She was a nurturing force in the community and was able to be an early contributor in building St. Alphonsa Syro Malabar Catholic Church for local Indian Catholics. 

She was happiest when she was surrounded by her family. Her two boys, Alex and Robin, were her pride and joy. She instilled in them compassion for others and service with a full heart. Her husband, Jose, took pride in making her smile and helping her attend to the less fortunate. Together, they opened their doors to the community and welcomed many into their home. She was able to bring her parents and siblings to the United States and had a full heart when they were all together. 

She left this Earth surrounded by her loved ones. As we reflect on the life she lived, we know that Heaven has received a faithful servant of God, the chorus of angels sing to accept her as their own. 

She is survived by her husband Mr. Jose Paranilam, her mother Mrs. Sossa Ouseph Thekkiniath, her two sons Alex and Robin, her siblings Mr. Shabu Thekkiniath, Mr. Shaji Thekkiniath, and Mrs. Sheena Kanjirakadan, and their families. 
Recent stories

One of the Best Aunts!

Shared by Ashly Kuruthukulam on December 15, 2020
Sheeba Aunty gave birth to Alex a couple of months after my mom had given birth to me. Therefore, most of our childhood was spent together. Sheeba Aunty has always been a free spirited person and known for her positive energy. Sheeba Aunty and Jose uncle were always there for my family and made sure we never missed out on any opportunities in life. When I was younger, all the cousins would get together to go to the old house so that we could go swimming. I remember Sheeba Aunty would make so much food for all of us. One of my favorites was her teriyaki chicken. Another memory I have of Sheeba Aunty was when she would pick up me and achu to go to block buster with alex and Robin to pick out a movie and watch at their house. She would also take us to the movie theater and allow for us to get any snacks we wanted. I remember going with her to Little India and helping out at the store and looking at all the sarees.
Sheeba Aunty has always been an adventurous person. She would plan different trips for our families to take. She was really good at getting the whole family together and creating memories. Whether it was any six flags adventure, getting a coach bus to go to kings dominion and Canada, or even going on a cruise to Bermuda ... she definitely helped make our childhood more memorable. When I was a kid, I wanted to become a teacher. Therefore, I would play school with Robin and would pretend I was his teacher. This was before he even started pre-k. When Robin started school he was ahead of his class. Since then, every achievement Robin had received Sheeba Aunty would always say that I was his first teacher and would always thank me for what I taught him. But the thing is alex and Robin had a mom that set an example of excellence through her words and actions. She was their first teacher and one of the greatest teachers to have if I say so myself. She made all the cousins believe the sky was the limit and that we can achieve anything we set our minds to. She was so excited when I was about to start college and I decided to major in nursing. She helped me out with everything college related. She had a passion for nursing and helping others that she would try to persuade all of the cousins to choose a career in nursing as well. 
Last year, when Jose uncle and Sheeba Aunty took a trip to India she had asked me to watch her two boys while she was gone. I told her of course and I promised that I would make sure that they did not get in to any trouble and were safe. Sheeba Aunty I know you are watching them from above, but I will still keep that promise in watching over your two boys. 
To many she was Dr. Sheeba Paranilam, but to me she was just simply Sheeba Aunty. Someone I could go to for guidance. Someone who knew how to love with their whole heart. Someone who was a God Fearing woman. Someone who had accomplished so much in such little time that she was here. Someone who wanted the best for their family. Someone who would put others first before themself. Someone who led by example. Just someone who I look up to and want to be more like.

Middle School Movie Nights

Shared by Alex Paranilam on December 15, 2020
When I was in middle school, on the weekends my mom would take us to the Blockbuster on Maiden Choice Lane. We would get takeout and rent movies to watch at home. She really liked family comedies. Some of her favorite movies were Nacho Libre, Get Smart, and Pink Panther.