Ang memory ng website na ito ay nilikha sa memorya ng aming minamahal, si Susong Colandog na 30 taong gulang, na ipinanganak noong Nobyembre 20, 1988 at namatay noong Abril 14, 2019. Dumaan siya ng bigla sa gabi pagkatapos ng isang aksidente sa sasakyan. Nakadarama kami ng kalungkutan sa iyong pagkawala. Aalalahanin natin siya magpakailanman. Ang mga serbisyo ay gaganapin sa The Lady Of Grace's Church at gaganapin sa Abril 19 sa 08:00. Mangyaring ipadala ang lahat ng donasyon ngayon kay Linda

Posted by Teresita Valdeconza on April 16, 2019
hindi namin magawa ito sa libing mangyaring ipadala ang aming mga warmest pagbati. pahinga sa damdamin Susong
Posted by Linda Colandog on April 16, 2019
makikita kitang muli sa langit sa ating tagalikha
Posted by Linda Colandog on April 16, 2019
magkakaroon ka magpakailanman sa aming mga kapatid na puso

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Teresita Valdeconza on April 16, 2019
hindi namin magawa ito sa libing mangyaring ipadala ang aming mga warmest pagbati. pahinga sa damdamin Susong
Posted by Linda Colandog on April 16, 2019
makikita kitang muli sa langit sa ating tagalikha
Posted by Linda Colandog on April 16, 2019
magkakaroon ka magpakailanman sa aming mga kapatid na puso
Recent stories