ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our loved one, Toni Maasi, 48 years old, born on April 2, 1966, and passed away on November 8, 2014. We will remember him forever.
Posted by Kaniteli Tuinauvai on May 27, 2016
You left us too soon, we miss you so bad, love you so much Toni..may you rest in peace.Mate 'ofa atu ki ho fofonga, 'e iky teke ngalo ha taimi.'ofa lahi atu from your Wife..Teli..son..'Amaka n your daughter Finauselu
Posted by Kaniteli Tuinauvai on May 27, 2016
Forever in our heart..RIP MR Toni Maasi.

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Kaniteli Tuinauvai on May 27, 2016
You left us too soon, we miss you so bad, love you so much Toni..may you rest in peace.Mate 'ofa atu ki ho fofonga, 'e iky teke ngalo ha taimi.'ofa lahi atu from your Wife..Teli..son..'Amaka n your daughter Finauselu
Posted by Kaniteli Tuinauvai on May 27, 2016
Forever in our heart..RIP MR Toni Maasi.
Recent stories
Shared by Kaniteli Tuinauvai on May 27, 2016

Na'e hoko ko e ta sipinga lelei ki he famili mo e ngaahi maheni kotoa pe..he na'a ne taumu'a 'aki pe moto 'o e kolisi na'a ne 'ofa ai ko e ..Ki he Lelei taha..(THS)..'Ofa atu Toni..kuo u ongo'i ta'elata au hono tae fktonutonu'i 'eku me'a kotoa pe..hoi..mate 'ofa atu ki ho fofonga..

Shared by Kaniteli Tuinauvai on May 27, 2016

Kuo mole kakai na'aku fa'a falala ai..kae fakafeta'i he 'oku toe pe 'a e Afiona ko e maka lauikuonga..Uisa..ko e hala ia kuo papa..iky teu hanu he ko e pule ia 'a e taha kehe..kae fkfeta'i pe mu'a he 'ene kei 'omi faingamalie..

Fkmalo pe ki he 'Eiki..he ne hoko e ta'u e 14 neta feohi ai ko e ako lahi ki he 'eku mo'ui..Rip Toni Maasi..tears..tears..'ofa lahi atu.