Nguyễn Trần Sao
  • Date of birth: Apr 18, 2013
  • Place of birth:
    Ha Noi, Viet Nam
  • Date of passing: Apr 18, 2013
  • Place of passing:
    Ha Noi, Viet Nam
Let the memory of Sao be with us forever

This memorial website was created in memory of our loved one, Nguyễn Trần Sao, born on April 18, 2013 and passed away on April 18, 2013. We will remember her forever.

Memorial Tributes
This tribute was added by Nguyen Tuan Anh on 15th July 2016

":)"

This tribute was added by Nga Tran on 8th April 2016

"Mẹ không biết phải bắt đầu và nói với con như thế nào... Thực sự lúc nài mẹ vô cùng bối róii ... Stress và căng thẳng vô cùng.
Lúc nào mẹ đi đường mẹ nghĩ vẩn vơ mẹ luôn nhớ đến con... Mẹ đã từng tất cả password của all những ưebsite đều= ngày sinh của con . Chie đơn giản la vid lúc nào mẹ cũng nhớ đến con ,nhièu lúc bạn mẹ mượn máy tính hay mượn tk khác của mẹ đều hỏi sao lai để mk gì lạ vậy.. Thực sự mẹ k biết trả lời làm sao cả. chỉ dám nói là kỉ niệm yêu với 1 người thôi!. Lúc mẹ ns ra nv mẹ buồn lắm, buồn vô cùng ..nhưng biết chia sẻ điều này với ai??"

This tribute was added by Nguyen Tuan Anh on 16th April 2015

"..."


Leave a Tribute:
 
LEAVE A TRIBUTE
Invite your family and friends
to visit this memorial:

Subscribe to receive e-mail notifications when others contribute to this memorial.

Click on a photo to enlarge.

This memorial is administered by:

Nguyen Tuan Anh

956 views

Have a suggestion for us?

We are waiting for your feedback!