ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our most respectful Instructor, Coleague and Friend, AHCC Tạ Huyến, 85 years old, born on June 26, 1917, and passed away on January 15, 2003.
AHCC Tạ Huyến was one of the first Civil Engineers who were trained by, and graduated from, Ha-Noi's Technical School of Civil Engineering, in 1944; worked mainly as Director of the Department of National Airport Bases in S. Vietnam.
Besides, AHCC Tạ Huyen was a devoted instructor at Superior School Of Civil Engineering (of The Phu-Tho National Center of Engineering) for over 14 years, from 1952 to 1966;  was also a founder, and later Chairman, of the Alumni Association of the School, and even when living in the USA, never missed the association's annually local meetings or special events.
We will remember him forever.
Posted by Phú-Cường Nguyễn on May 10, 2021
AHCC Nguyễn Đức Súy viết:" Thầy Tạ Huyến là một người lịch thiệp, tính tình thẳng thắn, thích giao du. Thầy có kiến thức rộng, thông thạo Pháp và Anh ngữ, nói năng lưu loát, hành văn mạch lạc, rõ ràng. Ở Việt Nam, Thầy sốt sắng hoạt động trong các hội đoàn như JCC( Junior Chamber of Commerce) Thanh Thương Hội, Hội Kỹ-Sư và Kỹ Thuật Gia Việt Nam, và nhất là Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Trường Cao Đẳng Công Chánh mà Thầy là Hội Trưởng trong nhiều năm. Qua Mỹ, Thầy vẫn là một hội viên trung thành của Hội.....

Đối với sinh viên, Thầy Tạ Huyến là một giáo sư điềm đạm, tận tụy và dạy một cách thực tiẽn.....

Về phương diện nghề nghiêoj, Thầy Tạ Huyến có một kiến thức sâu rộng về kỹ thuật, và một trí xét đoán đúng đắn.....

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phú-Cường Nguyễn on May 10, 2021
AHCC Nguyễn Đức Súy viết:" Thầy Tạ Huyến là một người lịch thiệp, tính tình thẳng thắn, thích giao du. Thầy có kiến thức rộng, thông thạo Pháp và Anh ngữ, nói năng lưu loát, hành văn mạch lạc, rõ ràng. Ở Việt Nam, Thầy sốt sắng hoạt động trong các hội đoàn như JCC( Junior Chamber of Commerce) Thanh Thương Hội, Hội Kỹ-Sư và Kỹ Thuật Gia Việt Nam, và nhất là Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Trường Cao Đẳng Công Chánh mà Thầy là Hội Trưởng trong nhiều năm. Qua Mỹ, Thầy vẫn là một hội viên trung thành của Hội.....

Đối với sinh viên, Thầy Tạ Huyến là một giáo sư điềm đạm, tận tụy và dạy một cách thực tiẽn.....

Về phương diện nghề nghiêoj, Thầy Tạ Huyến có một kiến thức sâu rộng về kỹ thuật, và một trí xét đoán đúng đắn.....
Recent stories