ForeverMissed
This memorial website was created in memory of our respected Instructor, Colleague and Friend, AHCC Trần Văn Thu, 84 years old, born on January 5, 1935, and passed away on February 24, 2019.
AHCC Trần Văn Thu was a Graduate from the Paris National Institute of Geography in 1958; and awarded a Doctoral Degree in Geography in 1962; returned home in 1963 and was appointed Director of the Department of Water Resources for Agriculture, until 1975; was also a devoted Instructor at the Phu-Tho National Center of Engineering, teaching 'Land Surveying Practices' Classes from 1968-1975.
AHCC Trần emigrated to France in the 70's and settled in Toulouse. France; was active in our AHCC Organization to give advises to anyone in needs.
We will remember him forever.
Posted by Phú-Cường Nguyễn on June 1, 2021
AH Trần Trung Trực, đại diện BPT LTAHCC đã viết trong lá thư số 112:
"Anh Lê NguyênThông, học trò cũ của Thầy, khi nhận được tin này đã bàng hoàng thốt ra:Thầy Thu dạy tụi em về địa hình rất là vui và dễchịu, Thầy mất đi là sự mất mát của toàn thể gia đình Công chánh chúng ta.Thông Lê .
Anh KTS Hoàng Đình Tuyên cũng viết lời phân ưu với gia đình củaThầy và gia đình AHCC thật tâm tình: Cùng gia đình anh Trân văn Thu và gia đình AHCC khắp nơi, Anh Thu là một người hăng say sinh hoạt mọi việc trong cộng đồng VN tại Âu Châu và riêng tại Pháp quốc.Với những lời lẽ khiêm tốn nhưng rất dân tộc tính,Anh khi nào cũng vui vẻ, hiền hòa với mọi người. Anh Thu nhìn rất xa cho xứsở... nhưng không may đã ra đi bất ngờ và quá sớm. Chúng tôi,toàn thể gia đình KTS Pháp quốc xin thành thật chia buồn cùng gia quyến và anh chi em trong gia đình AHCC khắp nơi. Xin nguyện cầu cho linh hồn Anh Thu sớm siêu thoát trên cõi Vĩnh Hằng. Kính Bái.  HĐTuyen.

AH Đỗ Hữu Hứa viết:
......là người tích cực phụgiúp anh trưởng ban đại diện, trước đây là anh Trương Như Bích bây giờ là anh Hoa Trường Xuân. Anh là người thường xuyên đóng góp bài vở xuất sắc cho Lá Thư Công Chánh .Về sinh hoạt cộng đồng, là một người có tinh thần quốc gia chân chính, anh luôn luôn có mặt trong các buổi biểu tình,  buổi hội họp, hăng say phát biểu ý kiến và tranh đấu cho quyền lợi đất nước, ước mong nước Việt Nam được độc lập tự do, dân Việt được ấm no hạnh phúc. Anh là người trọng nghĩa khinh tài, thường xuyên đóng góp giúp đỡ Anh Em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa.

Leave a Tribute

 
Recent Tributes
Posted by Phú-Cường Nguyễn on June 1, 2021
AH Trần Trung Trực, đại diện BPT LTAHCC đã viết trong lá thư số 112:
"Anh Lê NguyênThông, học trò cũ của Thầy, khi nhận được tin này đã bàng hoàng thốt ra:Thầy Thu dạy tụi em về địa hình rất là vui và dễchịu, Thầy mất đi là sự mất mát của toàn thể gia đình Công chánh chúng ta.Thông Lê .
Anh KTS Hoàng Đình Tuyên cũng viết lời phân ưu với gia đình củaThầy và gia đình AHCC thật tâm tình: Cùng gia đình anh Trân văn Thu và gia đình AHCC khắp nơi, Anh Thu là một người hăng say sinh hoạt mọi việc trong cộng đồng VN tại Âu Châu và riêng tại Pháp quốc.Với những lời lẽ khiêm tốn nhưng rất dân tộc tính,Anh khi nào cũng vui vẻ, hiền hòa với mọi người. Anh Thu nhìn rất xa cho xứsở... nhưng không may đã ra đi bất ngờ và quá sớm. Chúng tôi,toàn thể gia đình KTS Pháp quốc xin thành thật chia buồn cùng gia quyến và anh chi em trong gia đình AHCC khắp nơi. Xin nguyện cầu cho linh hồn Anh Thu sớm siêu thoát trên cõi Vĩnh Hằng. Kính Bái.  HĐTuyen.

AH Đỗ Hữu Hứa viết:
......là người tích cực phụgiúp anh trưởng ban đại diện, trước đây là anh Trương Như Bích bây giờ là anh Hoa Trường Xuân. Anh là người thường xuyên đóng góp bài vở xuất sắc cho Lá Thư Công Chánh .Về sinh hoạt cộng đồng, là một người có tinh thần quốc gia chân chính, anh luôn luôn có mặt trong các buổi biểu tình,  buổi hội họp, hăng say phát biểu ý kiến và tranh đấu cho quyền lợi đất nước, ước mong nước Việt Nam được độc lập tự do, dân Việt được ấm no hạnh phúc. Anh là người trọng nghĩa khinh tài, thường xuyên đóng góp giúp đỡ Anh Em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa.

Recent stories