ForeverMissed
Large image

This memorial website was created in memory of our loved one, Humphrey Hildenberg, 71, born on September 13, 1945 and passed away on June 3, 2017. We will remember him forever.
This deep sadness that overwhelms my being right now, only increases the enormity of your passing. Your suffering of the past few months that deprived you from most of life's pleasures, is over. Rest in peace and love my dearest friend, till we meet again, Marion CQS. 

June 3, 2023
June 3, 2023
Heeeyy……you are forever missed, forever the best. Can never forget. It is what it is. Continue to rest in peace.
September 15, 2022
September 15, 2022
Dear friend and brother,
As you look down from Heaven your eyes may be full of tears when you witness what is happening in our beloved country and consequently to what is happening to your loved-ones. Yes, you are being missed for several reasons but we, your friends and especially your relatives, miss you for what you've been as a person. Rest in peace, brother. We will prevail and we'll never forget you.
God bless,
Glenn
September 13, 2022
September 13, 2022
Dear Friend,
You were a remarkable man.
Rest in Peace.
December 25, 2020
December 25, 2020
Missing you this Christmas in these difficult corona times for the world. RIP BS THE BEST
September 13, 2020
September 13, 2020
Happy birthday.....will never forget the first. Rest in peace B. Stan.
September 14, 2019
September 14, 2019
Happy birthday. Remembering first birthday.....the best. Continue to rest in peace. Forever missed....William the Silent❤️
December 23, 2018
December 23, 2018
It is that time of the year when you are missed so much. Hard to describe.
June 3, 2018
June 3, 2018
After 15 years of bliss on earth, one year has passed without your great presence. You are still missed, every day. Our country and most of our people speak very fondly of you for they miss your knowledge and experience, your integrity, dedication, honesty, transparency and most importantly, your expertise that saved Suriname on many ocasions in 20 years. Continue to rest in peace William the Silent. I have to tell you that It is too quiet here though.
July 11, 2017
July 11, 2017
It's been a month

Wat blijft...

Ik heb je niet verloren,
daarvoor gaf je me teveel.
Wat jij me zei dat blijf ik horen.
Van wat ik ben ben jij een deel.
Ik kan je overal nog horen
in wat ik doe, in wat ik laat.
Jij was en blijft voor mij een zegen,
waarvan het spoor steeds verder gaat.
(Creator: Nel)
June 12, 2017
June 12, 2017
Als een Kaars wordt aangestoken heeft het slechts een bestemming, Licht verspreiden in de duisternis. Het brand, verlicht en helpt de weg door het duister te vinden tot de ware bestemming bereikt is. Soms brandt hij kort, middellang en soms heel lang. De bestemming bepaald. Het doel moet bereikt zijn en het nodige licht verspreidt als een lamp op weg. U was een kaars br. Hildenberg met een bestemming door God Adonai bepaald. Het licht is gedoofd, uit, maar de resten van de was, geven aan dat er licht, uw licht gebrand heeft, precies zoals Hij Christus het bedoeld heeft. Een licht, voor Suriname. Voor land en volk. En ook voor de gemeente die u trouw bezocht. God be with you. Namens de Familie Zamuel
June 11, 2017
This tribute was added by irma Loemban Tobing-Klein on 11th June 2017

"Het volgende Gebed op voorspraak van de Heilige Moeder Teresa van Calcutta is de zeer Waardig, Waardevol, Groot Surinamer
Drs. Humphrey Stanley Hildenberg
op het Lijf geschreven:
""Heer, maak ons waardig om onze medemensen te dienen, die overal ter wereld leven en sterven in armoede en honger. Geef hun heden, door onze handen, hun dagelijks brood en door onze begrijpende liefde Vrede ebn Blijdschap.
Want wie zichzelf verliest, zal vinden;
door te vergeven, wordt men vergeven;
door te sterven, ontwaakt men tot EEUWIG LEVEN""

Daarom:
Gran Tangi, voor uw voortreffelijke, oprechte en ook nederige Bijdragen ten behoeve van Land en Volk van Suriname en ook van de wijde Wereld Gemeenschap, duidelijk gericht op het Welzijn van de Medemens.

Innig medeleven aan uw naaste Familie, overige Nabestaanden, Vrienden, Medeleden in uw diverse Organisaties.

Rust in Vrede, Waka Bun, Inspirerende Medemens.
Irma Loemban Tobing-Klein en Familie
Paramaribo, 11 juni 2017
June 10, 2017
June 10, 2017
Ik ben dankbaar voor de manier waarop Humprey Hildenberg, ons aller Hillie , invulling heeft gegeven aan het ambt van Minister van Financien! Hij heeft inhoud gegeven aan het woord minister in zowel de letterlijke als figuurlijke betekenis van het woord. Voor mij was hij een superster die zich met hart en ziel dienstbaar heeft gemaakt aan Suriname! Hij heeft gehouden van ons land en dat bewezen met niet alleen zijn woorden, maar meer nog met zijn daden! Dank je wel Hillie! Moge je Ziel in Vrede Rusten.
June 10, 2017
June 10, 2017
Ik hoop namens velen in deze gemeenschap, Dhr. Humphrey Hildenberg heel hartelijk te mogen bedanken, voor alles wat hij voor ons gedaan heeft, en ook heeft mogen betekenen, en dat is niet weinig. Tenminste 2 keer heeft hij ons (lees Suriname) uit een diep dal gehaald, uiteraard samen met anderen z.a. Dhr. R. Venetiaan en wijlen A. Telting, en heeft daarnaast al het mogelijke gedaan om te voorkomen dat we wederom in zo'n situatie terecht zouden komen. We zijn u zeer erkentelijk hiervoor, en uw wijze lessen zullen ons altijd bijblijven. Nogmaals heel hartelijk bedankt, en wij zullen u blijven gedenken. REST IN PEACE.
June 7, 2017
June 7, 2017
De Vooruitstrevende Hervormings-Partij ( de VHP )

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Je bent veilig thuis bij de Here vriend:

Op zaterdag 3 juni j.l. heeft ons het bericht bereikt dat is heengegaan onze vriend en medestrijder,
Drs. Humphrey Stanley Hildenberg,
in de leeftijd van 71 jaar.

De heer H. S. Hildenberg heeft in vele hoedanigheden een bijzonder bijdrage geleverd aan het herstel en verdere ontwikkeling van land en volk en zal in herinnering blijven voortleven als een voorbeeld figuur.
Namens het Hoofdbestuur en structuren van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP), wordt de familie, zijn politieke organisatie
( de NPS) en de totale Surinaamse gemeenschap gecondoleerd met dit groot verlies.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij.
June 7, 2017
June 7, 2017
Allen gecondoleerd. Een echte Surinamer is heengegaan. Een die het getoond heeft met zijn daden. Die door zijn rust, zijn fijne lach je ook tot rust bracht. Op zijn eigen laconieke wijze kon hij berichten weerspreken. Bv de ambtenaren zullen loonsverhoging krijgen. Was zijn rustige vraag wie zegt dat of is het zo. Da mi no sab fa. Moni no de.Hij kon dan uitleggen met zijn weinige woorden wat de mogelijke gevolgen konden zijn van zo'n loonsverhoging. Anyhow we wisten waar we aan toe waren met Hilly. Wíj surinamers konden weer sparen. Een appeltje voor de dorst bewaren. Als NPSer ben ik trots op Humprey Hildenberg. En ook bijzonder blij dat ik hem persoonlijk heb gekend. Waarachtig een grote Surinamer. May he rest in peace
June 7, 2017
June 7, 2017
Familie, vrienden en kennissen van de heer Hildenberg, mijn oprechte condoleances ook langs deze weg.
Ik heb het voorrecht gehad om de heer Hildenberg, bij velen bekend als Hilly, van nabij te leren kennen. Daardoor mag ik getuigen van al datgene dat gezegd wordt van deze man: Oprecht, zeer bewogen, dood eerlijk, eenvoudig, kundig en vooral een nationalist in hart en nieren. Het zijn onder meer deze ingedienten die deze "stille man met grote daden" naar mijn inzichten tot een groot Surinamer hebben gemaakt. Een Surinamer die onmiskenbaar geschiedenis heeft geschreven ten tijde van zijn ministerschap. Proficiat!!!

Rust zacht waarde vriend! Wij hebben het helaas nooit gehaald om samen te trachten om de gitaar te bespelen. Dat doet grieven, maar de goede herinneringen blijven bestaan. Het goede voorbeeld is voor ons allen een zeer waardevolle nalatenschap.
Dat jouw ziel in vrede moge rusten.
June 6, 2017
June 6, 2017
Humphrey, op de eerste plaats dank voor je jarenlange vriendschap vooral in onze partij de NPS. Ik heb je steeds bewonderd om jou vastberadenheid en de moed waarmee je zaken uitvoerde. De geschiedenis zal oordelen over jou kundigheid en tenslotte dank voor al wat je voor ons land hebt gedaan. Waka bun mi mati Hilly. Andro
June 6, 2017
June 6, 2017
Een groot Surinamer is heen gegaan . We zijn hem veel dank schuldig voor zijn diensten bewezen aan de surinaamse samenleving.
Grantangi Brada Waka bun.

R.I.P.
June 6, 2017
June 6, 2017
"Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering."

Ik heb hem mogen kennen via zalig mijn vader ( Rudi Vyent) en via de NPS. Als jongeman heb ik hem niet altijd begrepen totdat een dag ik samen met mijn wijlen vader zat in een vergadering. Meneer Hildenberg kwam naast ons zitten en gaf lopende de vergadering zijn mening over zaken. Wijlen mijn vader zei toen "Jongeren begrijpen zaken pas beter waneer ze de verantwoordelijkheid zelf dragen. Dan bgrijpen ze de besluiten die jij als oudere moet nemen om zaken in goede banen te leiden ". Meneer Hildenberg beaamde en zei :"Aih Commie je begrijp mie boeng , want a noh makkelijk foe doe a wroko sa we do tap a lobie en verantwoortoe fasie sa we doe."

U hebt toen gewaakt voor u land en u volk toen. Ik ben u dankbaar daarvoor en het feit dat ik u heb mogen kennen. u zal leven in mijn herinnering blijven leven met een glimlach.

Rust Zacht u hebt u deel gedaan.
June 5, 2017
June 5, 2017
In een land waar meer waardering wordt gehecht aan mooi geformuleerde beloftes dan aan daden moet Hillie zich vaak eenzaam hebben gevoeld. Willem de Zwijger van Financien werd hij genoemd en Hij kon daar ongestoord om glimlachen. Dat kan je alleen als je zelfverzekerd bent en je ogen onafgebroken kan richten op het ultieme doel van nationale voorspoed. Een zwijgzame aanpak die rijpe vruchten heeft afgeworpen. Hij was een man die de diepgang van economische stabiliteit beter dan wie dan ook heeft begrepen. Hij die de verarming van ons volk heeft kunnen afremmen en hoop heeft gebracht voor ons allen. Door hem kunnen we nu weer hoop koesteren want, zoals hij me zelf zei: wat toen kon, kan nu ook weer. Bedaard en met weinig woorden. Niet zeuren maar aanpakken.
Odi mi kompe. Waka bun.
June 5, 2017
June 5, 2017
Naast de professionele kwaliteiten van Hilli, kenden wij hem ook als een zeer sportief mens.Als de Nijmeegse 4 daagse aan de orde kwam, sprak hij met groot enthousiasme en passie over, in tegenstelling tot de economie waarover hij als autoriteit,met groot inzicht en intellect sprak.

Waka bun............

Sunil Oemrawsingh
June 5, 2017
June 5, 2017
Heb U niet gekend, maar wel het zware en mooie werk dat U voor ons heeft gedaan. Uw naam zal nog jaren nagalmen in onze gemeenschap.
Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen. RIP
a a
June 5, 2017
June 5, 2017
Minister Hildenberg zoals wij hem kenden bracht in teamverband licht in onze donkere economische situatie. Zijn nalatenschap: Keuzes voor het goede gericht op een duurzame toekomst moet niet alleen gekoesterd worden door ons, maar verdient navolging!

Rust zacht!

Angelic C. del Castilho
June 5, 2017
June 5, 2017
Humphrey Hildenberg,
Respect!.
Het heengaan brengt smart met zich mee. En dat doet pijn. Het is moeilijk te bevatten dat wij hem niet meer zullen zien. Althans niet in het aardse bestaan. Maar laten wij kracht putten uit zijn grote werken, zijn bijzondere verdienste voor land en volk, zijn droge humor, en zijn plaats in het gezin. Als vader , echtgenoot, maar ook opa , broer end vriend. Ik ben blij dat ik Humphrey 2 weken geleden thuis heb opgezocht. Ik ben dankbaar voor het gesprek dat wij op het balcon hebben gehad. Ik betreur het dat ik nooit meegegaan ben om te planten in Commewijne . Humphrey rust in vrede. Suriname is trots op je en weent mee.
Waka bun mi mati.
Ivan
June 5, 2017
Great minds will always be remembered, but great love, truth and dedication to our country is to be honored forever by present and future generations. It was an honor to have worked with you. May many of our daughters and sons follow in your footsteps.
June 5, 2017
R.I.P. Minister Hildenberg.

Wij zullen u gedenken als een eerljke en gerespecteerde politicus.
U heeft veel gedaan voor ons land, waarvoor wij u eeuwig dankbaar zullen zijn. Veel sterkte toegewenst aan de nabestaanden in deze moeilijke periode.

Enjela Roemer-Kamperveen
June 5, 2017
June 5, 2017
Een knappe technokraat en groot politicus die met hart en ziel en al zijn kennis, zijn land heeft gediend en zeker met succes. Hij was niet alleen de beheerder en zoals velen denken de sleutelbewaarderbewaarder van de staatskas, maar veel meer de eerlijke en wijze verdeler die de middelen van ons volk zo verstandig mogelijk wist te bestemmen ten behoeve van de vele levensgebieden. Rust in Vrede Strijdmakker. Vene
June 4, 2017
June 4, 2017
My amazingly special friend,
Nobody will ever be able to walk in your shoes. Not today, not tomorrow, not ever. Thank you for all you taught me about our beautiful country. We will always remember all your great contributions to Suriname's economic and social development. I will miss your serious face, dry humor and listening ear. Thank you for everything you have ever given to me and to our independent republic, Suriname. Rest in peace very special man. You will remain in our hearts and mind with deep devotion and great respect. I can assure you that you will be missed forever.
June 4, 2017
June 4, 2017
You can no longer see me, but please know that I am there
I am the flowers in the garden, I am the wind beneath your hair
The memories that I left behind, shall forever be with you
As for me I am in heaven now, where my life will start anew

No longer do I suffer
No longer do I feel pain
I'm at peace watching you from heaven now
Until we meet again

R.I.P beloved Son of Suriname
June 4, 2017
June 4, 2017
The past view days I came to know Mr. Hildenberg by reading the comments after he passed away. A great, respected and honest politician. A big lost for Surinam and the Surinam people. We will honor you Mr. Hildenberg. May your soul rest in peace
June 4, 2017
June 4, 2017
I remember drs. Hildenberg as a helpful and accessible person with great intelligence, and a remarkable, yet often undetected, sense of humor. Before his Minister days, he was economist at NOB, and in that role, became instrumental in my own studies in economics. He selflessly responded to my questions, reviewed my work, and delivered constructive feedback. I respect him for all he has done for his country. My sincerest condolences to Humphrey’s family. The world has lost a bright and irreplaceable soul…

Leave a Tribute

Light a Candle
Lay a Flower
Leave a Note
 
Recent Tributes
June 3, 2023
June 3, 2023
Heeeyy……you are forever missed, forever the best. Can never forget. It is what it is. Continue to rest in peace.
September 15, 2022
September 15, 2022
Dear friend and brother,
As you look down from Heaven your eyes may be full of tears when you witness what is happening in our beloved country and consequently to what is happening to your loved-ones. Yes, you are being missed for several reasons but we, your friends and especially your relatives, miss you for what you've been as a person. Rest in peace, brother. We will prevail and we'll never forget you.
God bless,
Glenn
Recent stories

Invite others to Humphrey's website:

Invite by email

Post to your timeline