ForeverMissed
Tributes
Posted by Phú-Cường Nguyễn on May 27, 2021
AH Ngô Nẩm viết:
"AH Bữu-Đôn được toàn thể anh em quý trọng qua phong cách khiêm cung, hòa ái và luôn quan hoài đến tha nhân. Những tháng ngày hưu trí, ông bà đã sống thanh thoát, tỉnh lặng như người tu thiền, tuy nhiên không thiếu vắng một buổi sinh hoạt nào của AHCC, để góp ý kiến xây dựng, kết tình thân ái giữa các đồng nghiệp. Ái Hữu Bữu-Đôn đã vĩnh-viễn ra đi, quy về cỏi Phật, nhưng đã để lại ấn tượng đẹp đẽ trong tâm hồn chúng ta với niềm thương nhớ bao la! Nhất tâm nguyện cầu chư Phật tiếp dẫn hương linh Bữu-Đôn vãng sanh, phiêu diêu miền cực lạc.Thành kính tưởng niệm

Leave a Tribute